Volvo Trucks streeft ernaar de ontwikkeling van milieuvriendelijker transport te versnellen

Op 18 februari heeft de EU besloten de CO2-emissies van zware voertuigen te reguleren. Om de ontwikkeling te versnellen, blijft Volvo Trucks fors investeren in milieuvriendelijkere transportoplossingen. Maar er zijn extra maatregelen nodig om de vraag naar voertuigen met lage CO2-emissies te stimuleren.
Volvo Trucks streeft ernaar de ontwikkeling van milieuvriendelijker transport te versnellen
Roger Alm, President van Volvo Trucks

“Het terugdringen van de klimaatemissies van zware voertuigen is een uiterst belangrijke taak, en het is fundamenteel voor onze initiatieven op het gebied van duurzaam transport. Volvo Trucks bevindt zich in een goede positie om deze uitdaging aan te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de EU nu grenzen stelt aan CO2-emissies. Om de overgang te versnellen, zouden we tevens graag sterkere financiële stimulansen willen zien voor de klanten die het voortouw nemen en kiezen voor milieuvriendelijkere voertuigen”, vertelde Roger Alm, President van Volvo Trucks.

Elektrische trucks kunnen bijdragen tot een vermindering van de CO2-emissies. Volvo Trucks bracht de eerste truckmodellen met elektrische aandrijflijnen uit in 2018 en begint dit jaar met de serieproductie ervan.

“We hebben het stadium bereikt waarin de technologie spoedig klaar zal zijn voor een breder toepassingsgebied in het zware transportsegment. Als de vraag wordt gestimuleerd en het nieuwe netwerk van de oplaadinfrastructuur wordt uitgebreid, kan de productie ook sneller groeien dan anders mogelijk zou zijn”, aldus Lars Mårtensson, Director of Environment and Innovation bij Volvo Trucks.

Andere klimaatoplossingen zijn onder meer aardgas en biogas. Een Volvo FH LNG op aardgas heeft ongeveer 20 procent lagere CO2-emissies. Bij biogas kan de uitstoot van tank tot wiel worden verminderd met 100 procent.

Tegelijkertijd blijft Volvo Trucks de dieseltrucks produceren die momenteel het leeuwendeel van de verkopen vertegenwoordigen. Sinds het begin van de negentiger jaren zijn het brandstofverbruik en de CO2-emissies van een gemiddelde Volvo truck voor langeafstandstransport gedaald met ongeveer 20 procent*, en verdere verbeteringen zijn mogelijk met efficiëntere aandrijflijnen, een lagere rolweerstand en betere aerodynamica. Elke truck moet worden geoptimaliseerd voor de specifieke transporttaak.

Deze door de EU opgelegde emissiegrenzen stellen een duidelijke tijdslimiet vast voor voertuigfabrikanten, maar hierbij moet niet worden vergeten dat het doel – een verbetering van de brandstofefficiëntie en een vermindering van de impact op het klimaat – al geruime tijd een topprioriteit is voor de industrie, deels omdat het brandstofverbruik ongeveer een derde uitmaakt van de kosten voor een transportbedrijf.

“Het is altijd al ons streven geweest om onze klanten de optimale, energie-efficiënte complete oplossing voor de te verrichten taak te bieden”, vertelde Lars Mårtensson.

Onder de klanten van Volvo Trucks en bij vele klanten van transportdiensten is er een grote interesse in het milieuvriendelijker maken van transport. Het uitbreiden van de investeringssubsidies of belastingvoordelen voor degenen die kiezen voor een investering in klimaatefficiënte technologie zou een groot verschil maken.

“Nieuwe technologieën die bijdragen tot een vermindering van CO2-emissies moeten snel op de markt kunnen worden geïntroduceerd. Een versneld evaluatie- en certificeringsproces door de autoriteiten zou de introductie van nieuwe innovaties binnen de transportsector versnellen.”

Het EU-kader bestrijkt emissies van de voertuigen zelf, maar Volvo Trucks heeft een bredere kijk op het vraagstuk.

“Als alle delen van het transportsysteem samenwerken om hetzelfde doel te bereiken, kunnen we de impact op het klimaat veel verder terugdringen. Een betere logistiek, een verbeterde toegang tot biobrandstoffen, klimaatvriendelijke training voor chauffeurs, aerodynamische trailers, betere wegennormen en uitgebreide mogelijkheden voor het gebruik van voertuigen met hoge capaciteit zijn slechts enkele manieren waarop andere partijen een bijdrage kunnen leveren”, aldus Lars Mårtensson.

Feiten

  • De nieuwe EU-regelgeving voor CO2-emissies van zware voertuigen heeft betrekking op voertuigen die in of na 2019 zijn geproduceerd en geregistreerd.
  • De gemiddelde emissies moeten vanaf 2025 worden verminderd met 15 procent en vanaf 2030 met 30 procent (ten opzichte van waarden van 2019).
  • De reductieniveaus hebben betrekking op de gemiddelde emissies van trucks die zijn geproduceerd door de respectieve fabrikanten in vergelijking met het industriegemiddelde van 2019.
  • Het wegverkeer van zware voertuigen maakt bijna 5 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Europa uit.

*Sinds het begin van de jaren negentig heeft Volvo Trucks het brandstofverbruik voor nieuwe trucks met ongeveer een vijfde verminderd. Voor de vergelijking worden een Volvo F12 van 1991 en een Volvo FH13 van 2016 gebruikt.

Voor meer informatie contacteer:

Karen Schulpzand
PR Manager, Volvo Trucks Belux
Email: karen.schulpzand@volvo.com
Tel: +32 2 482 53 54

Related News

Laatste nieuws

Latest Press Release