De Volvo Group engageert zich voor het Science Based Targets-initiatief

De Volvo Group zet de volgende stap om het bedrijf aan te passen en klaar te stomen voor de toekomst, in lijn met de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs. De ambitie is dat de Volvo Group uiterlijk in 2050 een emissieneutraal bedrijf zal zijn. Om transparant te zijn over de voortgang, engageert het bedrijf zich nu voor het Science Based Targets-initiatief.
1860x1050-volvo-sbti-image

Voor meer informatie over hoe de Volvo Group de transport- en infrastructuursector transformeert met duurzamere oplossingen, kunt u vandaag de uitzending van de kapitaalmarktdag bekijken om 14.00-16.30 uur CET

“Ons engagement voor toekomstige generaties is algemeen bekend en de Volvo Group draagt zijn steentje bij om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Leider zijn in duurzame transport- en infrastructuuroplossingen is goed voor het bedrijf en zijn belanghebbenden, maar nog beter voor de wereld. Met onze transformatie komt de verantwoordelijkheid van open en transparante rapportage over onze voortgang. Nu zetten we de volgende stap en engageren we ons ertoe om Science Based Targets te stellen”, zegt Martin Lundstedt, President en CEO van de Volvo Group.

Ambitieuze doelen stellen voor het verminderen van CO2-uitstoot is niets nieuws voor de Volvo Group, die sinds 2010 samenwerkt met het Climate Savers-programma van het WWF. Deze periode is cruciaal geweest om de kennis en het bewustzijn over de beperking van klimaatverandering te vergroten. In het huidige programma heeft de Volvo Group zich als doel gesteld energie te besparen en de uitstoot van zijn eigen productie en transport en van de producten die het bedrijf verkoopt te verminderen - gedurende de hele levensduur ervan.

  • Eind 2019 had de Volvo Group de CO2-uitstoot per verzonden volumes in zijn eigen vrachtvervoersysteem met 18% verlaagd ten opzichte van het basiscijfer in 2013.
  • In de productie zijn sinds 2015 energiebesparingsprojecten van in totaal 170 GWh geïmplementeerd. Samen met een groter aandeel hernieuwbare energie hebben deze ertoe geleid dat de CO2-uitstoot van de productie van de Group met meer dan 35% is verminderd in 2013-2019.
  • Dankzij verbeterde brandstofefficiëntie hebben klanten die oplossingen van de Volvo Group gebruiken, de CO2-uitstoot sinds 2015 cumulatief met 34 miljoen ton verminderd.

Als volgende stap in zijn klimaatstrategie verbindt de Volvo Group zich nu tot het Science Based Targets-initiatief en zal de Group in 2021 doelstellingen en roadmaps opstellen om uiterlijk in 2050 een emissieneutraal bedrijf te zijn.

Om de bekendmaking van klimaatgerelateerde risico's en mogelijkheden te verbeteren, ondersteunt de Volvo Group de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en blijft de Group de aanbevelingen van deze taskforce overnemen.

FEITEN

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) helpt bedrijven om op wetenschap gebaseerde doelen vast te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bedrijfsactiviteiten aan te passen aan de toekomstige koolstofarme economie. Doelen die door bedrijven worden aangenomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat volgende de recentste klimaatwetenschap nodig is om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken - de opwarming van de aarde beperken tot ver onder 2 °C boven het niveau van voor de industriële revolutie en ernaar streven om de opwarming te beperken tot 1,5 °C. SBTi is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), en het Wereldnatuurfonds (WWF) en een van de engagementen van de We Mean Business Coalition.

Climate Savers is het leiderschapsprogramma van het WWF met als doel het leiderschap van bedrijven op het gebied van klimaatoplossingen te erkennen: koolstofarme, -neutrale of -positieve bedrijfsmodellen ontwikkelen en aantonen dat vermindering van de uitstoot van broeikasgassen hand in hand kan gaan met economische groei. De Volvo Group maakt sinds 2010 deel uit van het programma en was het eerste autobedrijf dat deelnam aan het programma.

De Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD) werd in 2015 opgericht door de Financial Stability Board (FSB). TCFD streeft ernaar aanbevelingen te ontwikkelen voor vrijwillige klimaatgerelateerde financiële bekendmakingen die consistent, vergelijkbaar, betrouwbaar, duidelijk en efficiënt zijn, en bruikbare informatie te verstrekken aan kredietverstrekkers, verzekeraars en investeerders.

 

5 november 2020

Journalisten die meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met
Claes Eliasson, Media Relations Volvo Group, +46 76 553 72 29

 

Ga voor meer informatie naar volvogroup.com/sustainability
De Volvo Group bouwt mee aan welvaart door middel van transport- en infrastructuuroplossingen, met trucks, bussen, bouwmachines, stroomoplossingen voor scheepvaart en industriële toepassingen, financiering en diensten die de beschikbaarheid en productiviteit van onze klanten verbeteren. De Volvo Group, opgericht in 1927, zet zich in om het toekomstige landschap van duurzame transport- en infrastructuuroplossingen vorm te geven. De Volvo Group heeft zijn hoofdkantoor in Göteborg, Zweden, stelt bijna 100.000 personen tewerk en heeft klanten in meer dan 190 markten. In 2019 bedroeg de nettoverkoop ongeveer SEK 432 miljard (EUR 40,5 miljard). Aandelen van Volvo zijn genoteerd op Nasdaq Stockholm.

Form background image

Abonnementendienst

Related News

Laatste nieuws

Latest Press Release