Volvo Group, Daimler Truck en de TRATON GROUP willen een pionier zijn voor een Europees krachtig laadnetwerk voor zware vrachtwagens

Göteborg, Zweden/München, Duitsland/Stuttgart, Duitsland – Volvo Group, Daimler Truck en de TRATON GROUP, de drie toonaangevende fabrikanten van bedrijfsvoertuigen, hebben een niet-bindende overeenkomst getekend voor de installatie en de exploitatie van een krachtig openbaar laadnetwerk voor elektrische zware langeafstandsvrachtwagens en tourbussen met batterij over heel Europa
1860x1050-image-high-performance-charging-network-volvo-group-daimler-traton

De overeenkomst legt de basis voor een toekomstige joint venture (JV) die in gelijke handen is van de drie partijen en die in 2022 operationeel zou moeten worden. De partijen zijn van plan om samen 500 miljoen euro te investeren om binnen de vijf jaar na de oprichting van de JV minstens 1.700 krachtige laadpunten op groene energie in de buurt van snelwegen en op logistieke knooppunten en bestemmingen te installeren en te exploiteren. Het is de bedoeling om het aantal laadpunten in de loop van de tijd aanzienlijk uit te breiden door op zoek te gaan naar extra partners en overheidsfinanciering. Het is de bedoeling dat de toekomstige JV onder zijn eigen bedrijfsidentiteit zal opereren en zich in Amsterdam, Nederland zal vestigen. De toekomstige JV zal kunnen voortbouwen op de uitgebreide ervaring en kennis van zijn stichtende partners op het vlak van zwaar vrachtvervoer.

De toekomstige JV zal fungeren als katalysator voor de verwezenlijking van de Green Deal van de Europese Unie voor een CO2-neutraal vrachtvervoer tegen 2050, zowel door de nodige infrastructuur te voorzien als door op groene energie bij de laadpunten te mikken. De gezamenlijke actie van Volvo Group, Daimler Truck en de TRATON GROUP komt tegemoet aan de dringende nood aan een krachtig laadnetwerk om transporteurs te ondersteunen bij hun overgang naar CO2-neutrale transportoplossingen, voornamelijk in zwaar langeafstandsvrachtvervoer. Een krachtige laadinfrastructuur die langeafstandsvrachtvervoer mogelijk maakt, is een kostenefficiënte manier om aanzienlijke en snelle emissieverlagingen te realiseren.

Martin Lundstedt, voorzitter en CEO van de Volvo Group: "We leggen de noodzakelijke basis voor een doorbraak voor onze klanten om de overstap naar elektrificatie te maken door een Europese leider op het vlak van laadnetwerken te creëren. We hebben krachtige elektromobiliteitstechnologieën, en nu, met Daimler Truck, de TRATON GROUP en dankzij de Europese Green Deal, ook een verstandhouding in de sector en een politiek klimaat om een fundamentele vooruitgang te boeken in de richting van duurzame transport- en infrastructuuroplossingen."”

Martin Daum, CEO Daimler Truck: "Het is het gezamenlijke doel van de Europese vrachtwagenfabrikanten om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het is echter van cruciaal belang dat de opbouw van de juiste infrastructuur gepaard gaat met CO2-neutrale vrachtwagens op de weg. Samen met de Volvo Group en de TRATON GROUP zijn we dan ook verheugd om deze baanbrekende stap te zetten om een krachtig laadnetwerk over heel Europa op poten te zetten." 

Matthias Gründler, CEO TRATON GROUP: "Voor de TRATON GROUP is het duidelijk dat de toekomst van transport elektrisch is. Dit vereist een snelle ontwikkeling van openbaar toegankelijke laadpunten, vooral voor het zware langeafstandsvervoer. We boeken nu samen met onze partners Daimler Truck en Volvo Group de nodig vooruitgang om dit krachtige netwerk zo snel mogelijk te realiseren. We zetten nu de eerste stap om de overgang naar een duurzaam en brandstofvrij transport te versnellen. De tweede stap zou een sterk engagement van de EU voor de volledige opschaling van een laadnetwerk in heel Europa moeten zijn.”

In een recent rapport van de sector* wordt opgeroepen om tegen 2025 tot 15.000 en tegen 2030 tot 50.000 krachtige openbare en bestemmingslaadpunten te realiseren. De kick-start van de partners vormt dan ook een oproep aan alle andere actoren in de sector, de overheden en de regelgevers om samen aan een snelle uitbreiding van het noodzakelijke laadnetwerk te werken om te kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Als duidelijk signaal naar alle stakeholders zal het laadnetwerk van de drie partijen voor alle bedrijfswagens in Europa open en toegankelijk zijn, ongeacht het merk.

Een klantgerichte aanpakt waarbij rekening wordt gehouden met verschillende toepassingen

Door de behoeften van de klanten centraal te stellen, zal met verschillende toepassingen rekening worden gehouden. Beheerders van wagenparken met elektrische voertuigen met batterij zullen gebruik kunnen maken van het snelladen, dat is afgestemd op de verplichte rustperiode van 45 minuten in Europa voor langeafstandsvervoer (de belangrijkste prioriteit van de toekomstige JV) en zullen ook 's nachts kunnen opladen.

Partners in de joint venture, maar concurrenten op alle andere gebieden

Volvo Group, Daimler Truck en de TRATON GROUP zullen gelijke aandelen in de geplande JV hebben, maar blijven wel concurrenten op alle andere gebieden. De oprichting van de JV is afhankelijk van regelgevende en andere goedkeuringen. De ondertekening van een JV-overeenkomst kan tegen eind 2021 worden verwacht.


* Gepubliceerd in mei 2021 ACEA, de European Automobile Manufacturers Association (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) de organisatie van alle grote vrachtwagenfabrikanten in Europa, ook ondersteund door Volvo Group, Daimler Truck en TRATON GROUP.


5 juli 2021

Een persfoto van alle drie de CEO's zal vandaag rond 11:00 uur CEST hier ter beschikking worden gesteld.Neem voor meer informatie contact op met:

 

Ga voor meer informatie naar volvogroup.com

Volg ons op Twitter voor regelmatige updates: @volvogroup

De Volvo Group bouwt mee aan welvaart door middel van transport- en infrastructuuroplossingen, met vrachtwagens, bussen, bouwmachines, stroomoplossingen voor scheepvaart en industriële toepassingen, financiering en diensten die de beschikbaarheid en productiviteit van onze klanten verbeteren. De Volvo Group, opgericht in 1927, zet zich in om het toekomstige landschap van duurzame transport- en infrastructuuroplossingen vorm te geven. De Volvo Group heeft zijn hoofdkantoor in Göteborg, Zweden, stelt bijna 100.000 personen tewerk en heeft klanten in meer dan 190 markten. In 2020 bedroeg de nettoverkoop ongeveer 338 miljard SEK (33,6 miljard EUR). Volvo-aandelen zijn genoteerd op Nasdaq Stockholm

Over de TRATON GROUP
Met zijn merken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Navistar en RIO is TRATON SE een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van bedrijfsvoertuigen. Het assortiment omvat lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en bussen. De Group streeft ernaar om transport opnieuw uit te vinden, met zijn producten, zijn diensten en als partner voor zijn klanten. Voor TRATON gaat duurzame economische groei altijd gepaard met een respectvolle omgang met de mens en de natuur. De driehoek Personen, Planeet en Prestaties zal de toekomst van ons bedrijf vormgeven.

Over Daimler Truck AG
Daimler Truck AG is een van de grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen ter wereld, met meer dan 35 hoofdlocaties over de hele wereld en ongeveer 100.000 medewerkers. Daimler Truck streeft ernaar om tegen 2039 in Europa, Japan en Noord-Amerika alleen nieuwe voertuigen aan te bieden die CO2-neutraal rijden ("tank-to-wheel"). Daimler Truck wil dit bereiken door zijn voertuigen te elektrificeren en volgt hiervoor een dubbele strategie. Daimler Truck wil in 2022 al in de belangrijkste afzetregio's Europa, de Verenigde Staten en Japan in serie geproduceerde voertuigen met batterijaandrijfsystemen in zijn voertuigportfolio opnemen. Vanaf 2027 wil het bedrijf zijn voertuigportfolio aanvullen met in serie geproduceerde brandstofcelvoertuigen met waterstofaandrijving. Het uiteindelijke doel is om tegen 2050 een CO2-neutraal vervoer op de weg te realiseren.

Form background image

Abonnementendienst

This field is mandatory

Gerelateerd nieuws

Laatste nieuws

Latest Press Release