Goedkeuring SBTi van toonaangevende klimaatdoelstellingen van de Volvo Group

De klimaatdoelen van de Volvo Group komen overeen met wat er volgens de recentste klimaatwetenschap nodig is om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 °C te houden. De roadmap van de Volvo Group om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, is nu door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) goedgekeurd. "We zijn vastbesloten om het voortouw te nemen en onze industrie te transformeren naar een duurzamere toekomst", zegt Martin Lundstedt, President en CEO van de Volvo Group.
1860x1050-volvo-sbti-image

In november 2020 heeft de Volvo Group tussentijdse doelstellingen en een roadmap vastgelegd naar een netto-nuluitstoot van broeikasgassen over de hele waardeketen tegen uiterlijk 2050. Deze doelstellingen zijn nu door het SBTi goedgekeurd.

"De Volvo Group heeft met deze goedkeuring de meest ambitieuze SBTi-doelstellingen binnen de industrie en onze roadmap komt overeen met het Klimaatakkoord van Parijs en de nog grotere ambities van het SBTi. We zijn een voorloper omdat we ons ook inspannen voor een maximale temperatuurstijging van slechts 1,5 °C wat de uitstoot van onze vrachtwagens en bussen betreft. Zij maken namelijk het grootste deel van onze activiteiten uit", aldus Martin Lundstedt, President en CEO van de Volvo Group.

Het Science Based Targets-initiatief stelt bedrijven twee verschillende ambitieniveaus voor om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Standard Commitment houdt in dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot ruim onder de 2 °C in vergelijking met het pre-industriële niveau. De Business Ambition streeft naar een maximale stijging van 1,5 °C overeenkomstig het Klimaatakkoord van Parijs.

De Volvo Group zet haar schouders onder de Business Ambition en gaat op verschillende gebieden zelfs een stap verder:

  • De Volvo Group heeft, als eerste binnen de industrie, een eigen roadmap voor de 1,5 ⁰C-doelstelling ontwikkeld voor vrachtwagens en bussen, met een beoogde uitstootvermindering van 40% per voertuigkilometer tegen 2030.
  • De doelstellingen van de Volvo Group voor indirecte emissies hebben betrekking op zo'n 95% van de verkochte producten. Dit is toonaangevend binnen de sector en ligt ruim boven de minimumvereiste van het SBTi van 67%.
  • De Volvo Group streeft ernaar om uiterlijk tegen 2040 een netto-nuluitstoot binnen de waardeketen te bereiken. Dit is tien jaar eerder dan de ambitie van het SBTi. De producten van Volvo worden gemiddeld tien jaar door de klant gebruikt. Om ervoor te zorgen dat het volledige wagenpark tegen 2050 een nuluitstoot bereikt, moeten alle producten die na 2040 worden geleverd, een netto-nuluitstoot hebben.

De Volvo Group heeft haar tussentijdse doelstellingen bepaald met 2019 als basisjaar en zal de voortgang op een continue en transparante manier opvolgen en rapporteren.

"Klimaatverandering is een realiteit en een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De Volvo Group is begonnen aan een onomkeerbare transformatie: we willen ons aanbod aanpassen met als ambitie om 100% veilig, 100% fossielvrij en 100% productiever te zijn. We zijn er klaar voor om samen met onze klanten, partners en de samenleving de noodzakelijke transformatie binnen onze industrie aan te sturen", zegt Martin Lundstedt, President en CEO van de Volvo Group.

FEITEN
Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) helpt bedrijven om op wetenschap gebaseerde doelen vast te stellen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bedrijfsactiviteiten aan te passen aan de toekomstige koolstofarme economie. Doelen die door bedrijven worden aangenomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat volgens de recentste klimaatwetenschap nodig is om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, namelijk de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 °C in vergelijking met het pre-industriële niveau en inspanningen leveren om de opwarming te beperken tot 1,5 °C. SBTi is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) en het Wereldnatuurfonds (WWF) en is een van de engagementen van de We Mean Business Coalition.

8 juni 2021

Journalisten die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 76 553 72 29


Ga voor meer informatie naar volvogroup.com/climate
Volg ons op Twitter voor regelmatige updates: @volvogroup

De Volvo Group bouwt mee aan welvaart door middel van transport- en infrastructuuroplossingen, met vrachtwagens, bussen, bouwmachines, stroomoplossingen voor scheepvaart en industriële toepassingen, financiering en diensten die de beschikbaarheid en productiviteit van onze klanten verbeteren. De Volvo Group, opgericht in 1927, zet zich in om het toekomstige landschap van duurzame transport- en infrastructuuroplossingen vorm te geven. De Volvo Group heeft zijn hoofdkantoor in Göteborg, Zweden, stelt bijna 100.000 personen tewerk en heeft klanten in meer dan 190 markten. In 2020 bedroeg de nettoverkoop ongeveer 338 miljard SEK (33,6 miljard EUR). Aandelen van Volvo zijn genoteerd op Nasdaq Stockholm.

Form background image

Abonnementendienst

This field is mandatory

Gerelateerd nieuws

Laatste nieuws

Latest Press Release