Master Thesis Framtida strategi kring val av målningsapplikation.

Bakgrund

På Volvo GTO i Skövde finns ett motormåleri där vi målar motorerna manuellt eller med hjälp av robotar. Färgen ska ge ett funktionellt rostskydd på våra produkter. I vår automatiska målning där vi applicerar färgen med robotar har vi idag hanteringsrobotar som utför uppgiften. Historiskt har vi valt att ha hanteringsrobotar kopplat till låga investeringskostnader i stället för att ha målningsrobotar. Vi står nu inför ett kommande planerat byte av robotar och vill därför ta ett faktabaserat beslut på vilken investering som är den mest lämpliga för dagens och framtidens produktion.

Syfte

Punkter som vi vill ska undersökas:

Val av robot baserat på dagens och framtidens produkter
Jämföra och utvärdera alternativen med avseende på färgåtgång/färgväxling och hur det påverkar maskeringen på produkterna.
Jämföra underhållsbarhet bland de olika alternativen.
Skillnad på kvalité på produkten bland de olika alternativen.
För- och nackdelar ur användarsynpunkt och programmering.
Hur färgdistribution (ink. pistol, munstycke) skiljer mellan olika alternativ och hur valet påverkar tillgängligheten.
LCC/LCP över robotarnas hela livslängd och hur det ställs mot hela investeringen.

Mål

En sammanställd rekommendation vilken lösning som är mest fördelaktig för Volvo GTO.

Genomförande
Vi söker för detta två examensarbetare med lämplig bakgrund på minst tek. kandidatnivå.
Arbetet startas efter överenskommelse med målet att avsluta innan sommaren 2024.

Startdatum: Jan 2024
Antal Studenter: 1-2
Kontaktpersoner:

Martin Usener martin.usener@volvo.com 0728623285
Rikard Larsson Rikard.Larsson.4@volvo.com 0735588432


Vi värdesätter din datasekretess och accepterar därför inte ansökningar via e-post.


Vilka vi är och vad vi tror på.


Vår fokus på inkludering, mångfald och jämlikhet ger var och en av oss möjlighet att få vårt fulla autentiska jag att arbeta och frodas genom att tillhandahålla en säker och stödjande miljo, fri från trakasserier och diskriminering. Vi är fast beslutna att ta bort hindren för inträde och det är därför vi ber att även om du känner att du kanske inte uppfyller alllakvalifikationer i arbetsbeskrivningen, vänligen ansök och låt oss avgöra.


Att ansöka till detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag, över hela världen, gör våra lastbilar, bussar, motorer, entreprenadutrustning, finansiella tjänster och lösninngar det moderna livet möjlighet. vi är nästan 100 000 personer som har befogenhet att forma framtidens landskap av effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdra skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger med skarpa sinnen och passion över koncernens ledande varumärken och enheter.


Group Trucks Operations omfattar all produktion av koncernens tillverkning av Volvo, Renault och Mack lastbilar samt motorer och transmissioner. Vi orkestrerar även reservdelsdistributionen för Volvokoncernens kunder globalt och designar, driver och optimerar logistik och leveranskedjor för alla varumärken. Vi har 30 000 anställda vid 30 fabriker och 50 distributionscenter över hela världen. Vårt globala fotavtryck erbjuder en möjlighet till en internationell karriär i en toppmodern industriell miljö, där ständiga förbättringar är grunden. Eftersom vår planet står inför stora utmaningar ligger vi - en av de största industriorganisationerna i världen - i framkanten av innovation. Vi är redo att anta utmaningen. Vill du gå med oss?

欢迎加入我们

申请流程

申请

您提交申请之后,即会收到一封确认邮件。点击确认之后,您仍然可以更新您的个人资料。

Testimonials