Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
 • Dziękuję za Twoją krew

  Dziękuję za Twoją krew

 • Przyjdź na akcję wyjazdową

  Przyjdź na akcję wyjazdową

 • Zostań krwiodawcą

  Zostań krwiodawcą

 • Oddaj krew

  Ja już oddałem krew, a Ty?

 • Droga dawcy

  Droga dawcy

 • Ambasador

  Ambasador

 • Droga krwi

  Droga krwi

Zapotrzebowanie na krew RhD (+) plus

A RhD plus wystarczający stan B RhD plus wystarczający stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wysoki stan

Zapotrzebowanie na krew RhD (-) minus

A RhD minus wysoki stan B RhD minus niski stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus niski stan

Świąteczna akcja krwiodawstwa w Jelczu-Laskowicach
Kurs dla Pracowników Transportu Medycznego
Uroczystość 70-lecia Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym ŚląskuW czerwcu 1946 roku uruchomiona została we Wrocławiu pierwsza Stacja Przetaczania Krwi. Z tej okazji dnia 22 listopada 2016 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala wieńcząca rok jubileuszowy  70-lecia Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku.

Naszym pragnieniem było okazać wdzięczność wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za ich bezinteresowne działanie na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Pragnęliśmy również podziękować pionierom krwiodawstwa, organizatorom oraz wszystkim pracownikom służby krwi, którzy od ponad 70 lat pracują na rzecz pacjentów klinik i szpitali, angażując się w działania na rzecz honorowego krwiodawstwa.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, za co serdecznie dziękujemy: Michał Jaros - poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni Honorowy Dawca Krwi, prof. dr hab. Alicja Chybicka  - Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski, Jerzy Michalak - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Agnieszka Beniuk-Patoła - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia , Beata Rozbicka - Dyrektor Narodowego Centrum Krwi,  Jolanta Antoniewicz-Papis - Kierownik Pracowni Transfuzjologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,  Anna Szarycz - Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Jarosław Maroszek - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Joanna Nyczak - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia, Jerzy Gierczak – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, prof. Jan Miodek - wieloletni Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, starostowie, prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, otoczenie biznesu dolnośląskiego, a przede wszystkim Honorowi Dawcy Krwi.

Przybyłych, tak licznie zgromadzonych na sali głównej Narodowego Forum Muzyki, gości powitał Krzysztof Dworak - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu - następującymi słowami: „Założyciele służby krwi we Wrocławiu na Dolnym Śląsku przed siedemdziesięciu laty zapewne nie marzyli o takiej chwili jak ta – chwili, w której świętuje się zacny jubileusz doniosłych wysiłków, wielkiej pracy i poświęcenia. Kiedy profesor Zdzisław Jezioro podejmował się organizacji pierwszej placówki, na pewno nie spodziewał się, że dzisiaj będzie ona wyglądała właśnie tak. Dzisiaj dolnośląskie krwiodawstwo i krwiolecznictwo to specjalistyczne Centrum we Wrocławiu oraz trzy doskonale wyposażone terenowe oddziały w Głogowie, Legnicy i Lubinie. Tworzą one swoistą sieć krwiodawstwa, która w dużej mierze przypomina krwioobieg – dolnośląski krwioobieg!”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich syn Patrona Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – prof. dr hab. n. med. Andrzej Dorobisz. Podczas krótkiej prezentacji przedstawił sylwetkę oraz dokonania Ojca – prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza. W imieniu małych pacjentów „Przylądka Nadziei”, prof. Alicja Chybicka złożyła na ręce Krzysztofa Dworaka – Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu symboliczne podziękowania wykonane własnoręcznie przez dzieci – podopiecznych kliniki.

W trakcie uroczystości, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Pan Franciszek Gawłowski otrzymał „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, 30 Krwiodawców zostało odznaczonych zostało tytułem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, 23 osoby otrzymały wyróżnienie „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.  Oprawę muzyczną gali zapewnił znakomity koncert prof. nadz. dr hab. Piotra Rojka i dr hab. Ryszarda Żołędziewskiego oraz występ Ambasadora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Mariusza Kiljana. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwała dr Aleksandra Pijarowska.

Wszystkim osobom zaangażowanym w szlachetną ideę krwiodawstwa jeszcze raz z całego serca dziękujemy za odwagę i wytrwałość w dążeniu do ratowania zdrowia i życia pacjentów, wymagających leczenia krwią i jej składnikami. Niech nasza wdzięczność stanie się apelem do ludzi zdrowych o chętne wspieranie tak pięknej idei pomocy.

 

 

fot. Krzysztof Citak www.ckstudio.pl      


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.