COLABORATIVE ROBOT – montering i line

Bakgrund
På Volvo Powertrain i Skövde byggs tunga dieselmotorer till ett flertal olika applikationer (lastvagn, dumper, grävare, industrimotorer, marina motorer m.m.). Större delen av monteringen sker i liner. Monteringslinerna delas in i grundmontering respektive slutmontering där grundmonteringen har en högre grad av automation än slutmonteringen. Automationen i grundmonteringen är av konventionelltyp med robotar och annan typ av utrustning bakom säkerhetsstaket. Ett examensarbete inom området Colaborative Robots är tidigare genomfört för att skapa riktlinjer för när colaborative robot är rätt teknik att använda. Nu vill vi ta nästa steg inom detta område.
Syfte
Syftet med arbetet är att analysera dagens montage av kolv och vevstake som idag sker manuellt och att ta fram förslag på hur arbete skulle kunna automatiseras med hjälp av COBOT.
Mål
  • Ta fram lösningsförslag för automation av hantering av kolv och vevstake
  • Genomför bedömning av risker i samverkan mellan robot människa och övrig-utrustning
  • Arbetet ska leda fram till ett lösningsförslag som implementeras virtuellt i lämplig programvara
Genomförande
Vi söker för detta två examensarbetare med lämplig bakgrund på minst tek. kandidatnivå.
Arbetet startas efter överenskommelse med målet att avsluta innan sommaren 2020.
Start Datum: Feb 2020

Antal Studenter:
1-2
Kontaktpersoner: Johan Liljeblad, Manager Projects Assembly, 0500788314

About Us

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer under de ledande varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus och Volvo Penta.

Volvo Group Trucks Operations utför all produktion av koncernens motorer och växellådor och all produktion av Volvo-, Renault- och Mack-lastbilar. Organisationen ansvarar för att förse koncernens kunder med reservdelar och för att konstruera, driva och optimera logistik- och försörjningskedjan för alla varumärken, produktionsanläggningar och distributionscenter där Volvokoncernen bedriver verksamhet. Hos Volvo Group Trucks Operations blir du en del av ett sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

We want to get to know you

Application Process

Apply

An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile.

Interview

If selected for an interview, you will be contacted with information about the following process steps: second interview, assessments and references.

Selection

All candidates will be notified when a final candidate is selected for the job. You can choose for us to keep your resume in our database and activate a search agent that will look for other jobs that match your profile.

Introduction

When you begin your employment, you will receive an introduction to help you quickly become part of the team and start working with your tasks in the best possible way.

Testimonials

Similar Jobs