Analys & förbättring av prototypprocess

Bakgrund
På Volvo Powertrain i Skövde byggs tunga dieselmotorer till ett flertal olika applikationer (lastvagn, dumper, grävare, industrimotorer, marina motorer m.m.)
Här tillverkar vi flertalet prototyper till de olika affärsområdena inom AB Volvo, i detta arbete så har vi mycket planering och beredning för att framställa dessa produkter.
Det är inom detta område vi vill få en modernisering och ett holistiskt grepp genom en tjänsteflödesanalys.
Syfte
Syftet med examensarbetet är att beskriva dagens prototypflöde vad gäller planering och beredning samt att identifiera förbättringsområden och föreslå processförändringar för att effektivisera flödet. Ge förslag på vilka systemstöd som förenklar arbetet. Studenterna är fria att föreslå lämplig metod för analys.
Mål
  • Nulägesanalys (dokumenterad i form av VSM (värdeflödesanalys), simuleringsmodell eller annat förslag)
  • Förslag på processförändringar för att effektivisera flödet
  • Detaljerad beskrivning av lösningsförslag
  • Detaljerad beskrivning av förslag till systemstöd
Genomförande
Vi söker för detta en till två examensarbetare med lämplig bakgrund på minst tek. kandidatnivå.
Arbetet startas efter överenskommelse. Svenska är ett krav
Start Datum: Våren 2020

Antal Studenter:
1-2
Kontaktperson: Andreas Randli, Manager Prototype, Machining, 0500-788269
Ansökan via Volvos hemsida: volvogroup.se

About Us

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer under de ledande varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus och Volvo Penta.

Volvo Group Trucks Operations utför all produktion av koncernens motorer och växellådor och all produktion av Volvo-, Renault- och Mack-lastbilar. Organisationen ansvarar för att förse koncernens kunder med reservdelar och för att konstruera, driva och optimera logistik- och försörjningskedjan för alla varumärken, produktionsanläggningar och distributionscenter där Volvokoncernen bedriver verksamhet. Hos Volvo Group Trucks Operations blir du en del av ett sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

We want to get to know you

Application Process

Apply

An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile.

Interview

If selected for an interview, you will be contacted with information about the following process steps: second interview, assessments and references.

Selection

All candidates will be notified when a final candidate is selected for the job. You can choose for us to keep your resume in our database and activate a search agent that will look for other jobs that match your profile.

Introduction

When you begin your employment, you will receive an introduction to help you quickly become part of the team and start working with your tasks in the best possible way.

Testimonials

Similar Jobs