Arbetsmiljöingenjör

Brinner du för en hållbar miljö? Vill du arbeta i en roll med arbetsmiljöutvecklingsansvar där ständiga förbättringar, laganda och kvalité beskriver din vardag? Varmt välkommen till Volvo Penta och rollen som Arbetsmiljöingenjör!
Rollbeskrivning
Volvo Penta har en vision att bli världsledande på att leverera hållbara drivsystem. Vårt lokala miljö- och arbetsmiljöarbete är en oerhört viktig ingrediens får att nå den visionen. Vi söker dig som vill leda vårt lokala arbetsmiljöarbete inom produktutveckling i Göteborg och vårt marina testcenter på Krossholmen. I denna roll kommer du att ha ett nära samarbete med Volvo Pentas miljö och arbetsmiljökoordinator.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Tillse att vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning inom produktionsmiljöer
 • Övervaka och samordna lagstadgade utbildningar, läkarundersökningar mm inom arbetsmiljö
 • Övergripande samordningsansvar för kemikaliehantering inklusive riskbedömning
 • Initiera och delta i riskbedömningar och revisioner
 • Ingå i kemikalienätverk inom Volvokoncernen
 • Tillhandahålla kunskap, verktyg och metoder för att hjälpa verksamheten att skapa och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Deltaga i skapandet av rutiner och arbetssätt för verksamheten
 • Deltaga i olika forum som tex Arbetsmiljökommitté
 • Biträda vid utredningar av allvarliga arbetsskador och tillbud samt vid utarbetandet av åtgärdsförslag till förbättringar
 • Lokal kontaktperson för farligt godstransporter
Det här beskriver förmodligen dig
Du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsrelaterade arbetsmiljöfrågor. Du ser vikten av teamarbete för att på bästa sätt leda det lokala arbetet med ständiga förbättringar inom systematisk arbetsmiljö. Som person är du engagerad, kunnig och drivande samt kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Kvalifikationer
 • Högskoleexamen inom kemi
 • Minst 3 års arbetslivserfarenhet av relevant arbetsmiljöarbete mot produktion med kemikaliehantering
 • God kännedom om farligt gods
 • God kännedom om svensk arbetsmiljölagstiftning och stort intresse av att vidareutveckla denna kunskap
 • Det är en fördel om du är insatt i lagstiftning gällande trycksatta anordningar, EX klassning och annat som berör produktionsmiljöer
Volvo Penta har en historia av innovation och starka marknadspositioner baserat på våra produkter och serviceerbjudanden. Våra medarbetare beskriver Volvo Penta som en mycket bra arbetsplats, där kulturen bygger på respekt och engagemang. Låter detta intressant för dig tveka inte med att skicka in din ansökan till oss.
För mer information vänligen kontakta
Torkel Gustafson +46-739023247
Annika Malmberg +46739027446

About Us

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer under de ledande varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus och Volvo Penta.

Hos Volvo Penta, en världsledande leverantör av motorer och kompletta drivsystem för marint och industriellt bruk, blir du en del av ett globalt, sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

We want to get to know you

Application Process

Apply

An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile.

Interview

If selected for an interview, you will be contacted with information about the following process steps: second interview, assessments and references.

Selection

All candidates will be notified when a final candidate is selected for the job. You can choose for us to keep your resume in our database and activate a search agent that will look for other jobs that match your profile.

Introduction

When you begin your employment, you will receive an introduction to help you quickly become part of the team and start working with your tasks in the best possible way.

Testimonials

Similar Jobs