Project Quality Manager Operations Braås

INLEDNING
För att flytta fram positionerna inom Operations när det gäller Kvalitetssäkring i nya produktprojekt (NPD), har en ny process tagits fram under det senaste året, kallad Production Quality Assurance Planning (PQAP). Processen innebär bl. a. att redan i tidiga faser formulera kvalitetskrav och planera för de aktiviteter som behövs för att säkerställa bra förutsättningar för både produkt- och processkvalitet. Rollen som Project Quality Manager Operations innebär att du sätter dig i förarsätet för PQAP processen.
DET HÄR ÄR VI, DINA NYA KOLLEGOR
Du tillhör Operations Kvalitetsavdelning men arbetar huvudsakligen i Produktionsdelprojekten. Här är du en lagspelare tillsammans med övriga funktionsprojektledare under ledning av Produktions övergripande projektledare. Du ingår också i det nätverk som finns inom Volvo CE för samarbete och utveckling av PQAP processen och PQMO-rollen.
ROLLBESKRIVNING
Rollen som Project Quality Manager Operations är en senior roll och innebär ett mångfacetterat arbete. Inom Produktionsdelprojektet driver och stödjer du. I kvalitetsfrågor som rör andra delar av projektet så är din roll mer uppföljande eller koordinerande. En av dina viktigaste uppgifter är att underlätta det tvärfunktionella samarbetet och kommunikationen. Praktiskt kan det t.ex. handla om att säkerställa och underlätta dialog kring viktiga kvalitetssäkringsaspekter på köpt material, efterfråga och genomföra Riskanalyser och FMEA för förändrade och nya produktionsprocesser och sammanställa data för att bedöma Kvalitetsaspekter mellan alternativa lösningar, både för produkten och processen.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har passion för framåtriktat Kvalitetsarbete. Du är initiativrik och har en stark egen motor. Du är modig och ödmjuk på samma gång och kan be om hjälp när det behövs. Du har förmågan att vaska fram viktiga aspekter och lyfta fram och kommunicera behov och krav på ett tydligt vis och gillar att använda dig av kraften i den tvärfunktionella dialogen.Du skaffar dig överblick och har förmåga att urskilja styrkor och svagheter i projektarbetet. Utifrån det prioriterar du dina och andras insatser.
Du har tidigare erfarenhet från produktionsmiljöer och kan hantera proaktiva kvalitetsverktyg som Riskanalys och FMEA.
För att lyckas i Din nya roll tror vi att Du har följande kunskaper och erfarenheter:
  • Teknisk utbildning på högskolenivå eller erfarenhet som bedöms likvärdig
  • Omfattande erfarenhet av arbete i produktionsverksamhet, helst lågvolym/fordonsindustri
  • Kvalitetsteknisk utbildning/erfarenhet motsvarande Six Sigma Green Belt
  • Du kan kommunicera på ett tydligt sätt, både verbalt och skriftligt, på svenska och engelska
ÄR DU NYFIKEN OCH VILL STÄLLA NÅGRA FRÅGOR?
Kontakta Anna Karin Peterson, rekryterande chef, telefon 0470-387690
Fackliga representanter:
Jesper Alvarsson, Akademikerna, 0470 38 77 43
Johan Ask, Unionen, 0470 38 75 03
Thomas Gustafsson, Ledarna, 0470 38 76 37

About Us

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer under de ledande varumärkena Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus och Volvo Penta.

Volvo Construction Equipment är ett globalt företag som drivs av passion, nyfikenhet och av vårt mål att bygga världen vi vill leva i. Vi tror att endast genom fantasi och teamarbete kan vi utveckla en värld som är renare, smartare och mer sammanlänkad. Vår företagskultur återspeglar denna övertygelse genom den omsorg och tillit den innebär för våra kunder, medarbetare och leverantörer.Människorna är det centrala i vår verksamhet. Det är genom vårt starka nätverk av begåvade, vetgiriga och innovativa människor som vi har kunnat bana väg för en mer hållbar framtid. Den globala anläggningsindustrin är vår spelplan och våra medarbetare är vår största tillgång.

Vi kan bara fortsätta sticka ut som branschledare genom de människor som driver oss framåt. Bli en del av vårt team och hjälp oss att bygga morgondagen.

We want to get to know you

Application Process

Apply

An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile.

Interview

If selected for an interview, you will be contacted with information about the following process steps: second interview, assessments and references.

Selection

All candidates will be notified when a final candidate is selected for the job. You can choose for us to keep your resume in our database and activate a search agent that will look for other jobs that match your profile.

Introduction

When you begin your employment, you will receive an introduction to help you quickly become part of the team and start working with your tasks in the best possible way.

Testimonials

Similar Jobs