×

Examensarbete: Metodutveckling & analys av tätningar med hjälp av FEM

Volvo Construction Equipment, ett affärsområde inom Volvo Group, är en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner såsom hjullastare, dumprar, grävare, väganläggningsmaskiner och kompaktmaskiner. För att behålla en marknadsledande position är det viktigt att utveckla produkter med hög kvalitet och samtidigt möta framtida maskingenerationers krav på robusta och energieffektiva drivlinor. Denna utveckling sker främst vid Tekniskt Centrum i Eskilstuna, där även växellådor och axlar tillverkas. För att möta behovet av simuleringsdriven produktutveckling önskar vi fördjupa våra kunskaper inom simulering av polymera material.
Lämplig studiebakgrund
Detta examensarbete är lämpligt för två civilingenjörsstudenter i maskinteknik.
Uppdragsbeskrivning av examensarbetet
Examensarbetet syftar till att ta fram en guideline för beräkning av tätningar av polymera, hyperelastiska material, med avseende på hållfasthet och tätningsförmåga i statiska applikationer. Arbetet utförs på avdelningarna för Axel- och Transmissions-utveckling i Eskilstuna.
Uppgiften är att med stöd av Volvos ingenjörer ta fram en metod för FEM-analys av tätningar i polymera material. Där ingår utvärdering av materialdata från test, val av materialmodell, modellering i Ansys.
Aktiviteter:
 • Litteraturstudie
 • Testmetoder
 • Behandling av testresultat
 • Val av materialmodell
 • Modelleringsteknik i Ansys
 • Analys av ett antal typiska tätningar
 • Framtagning av teknisk rapport
 • Framtagning av guideline
 • Förslag till fortsatt arbete
 • Presentation på VCE Eskilstuna och berört lärosäte
Leverabler:
 • Teknisk rapport
 • Guideline
Nivå: Master
Spåk: Svenska
Önskat startdatum: 10 januari 2022
Antal studenter: 2
Handledare
Joakim Lundin, Konstruktör, 016-541 4539
Volvokoncernen skapar välstånd genom transportlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftgenerering och motorer för marina samt industriella tillämpningar, finansiering och tjänster som ökar våra kunders drifttid och produktivitet. Volvokoncernen, grundad 1927, har åtagit sig att forma det framtida landskapet för hållbara transporter och infrastrukturlösningar. Obegränsade karriärmöjligheter erbjuds inom koncernens ledande varumärken och enheter, som delar en kultur av Tillit, Passion, Prestation, Förändring och Framgångar för kunden.
www.volvogroup.com/career

Volvo Construction Equipment är ett globalt företag som drivs av passion, nyfikenhet och av vårt mål att bygga världen vi vill leva i. Vi tror att endast genom fantasi och teamarbete kan vi utveckla en värld som är renare, smartare och mer sammanlänkad. Vår företagskultur återspeglar denna övertygelse genom den omsorg och tillit den innebär för våra kunder, medarbetare och leverantörer.Människorna är det centrala i vår verksamhet. Det är genom vårt starka nätverk av begåvade, vetgiriga och innovativa människor som vi har kunnat bana väg för en mer hållbar framtid. Den globala anläggningsindustrin är vår spelplan och våra medarbetare är vår största tillgång.

Vi kan bara fortsätta sticka ut som branschledare genom de människor som driver oss framåt. Bli en del av vårt team och hjälp oss att bygga morgondagen.

We want to get to know you

Application Process

Apply

The journey begins! An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile by login in to your account. The hiring team will review your application together with the hiring manager. Shortlisted candidates will be contacted with information about the following steps.

Testimonials

Similar jobs

Transition to Circular Economy in Emerging Technologies Technology Eskilstuna, Sweden Posted:  Expires:
Time Sensitive Network (TSN) Configurations in Real-Time System Technology Eskilstuna, Sweden Posted:  Expires:
Customer acceptance analysis promoting equality with new Technologies Technology Eskilstuna, Sweden Posted:  Expires: