×

Examensarbete Volvo Umeå vårterminen 2022

Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid, med världsledande transportlösningar i en organisation där säkerhet, kvalitet och miljö är fokus? Är du driven, gillar att utveckla både dig själv, ditt team, processer och arbetssätt? Kul! Då är det dig vi söker!
Hos oss är ex-jobbet förhoppningsvis starten på en lång resa tillsammans då du är en potentiell framtida medarbetare. Med fabriker runt om i hela världen är utvecklingsmöjligheterna hos oss oändliga! Vi söker talanger som är framtidens projektledare, chefer, specialister och generalister.
Beskriv kort i ditt CV vad ditt drömjobb är och vad din drömuppsats skulle handla om. Vi är öppna för olika typer av förslag inom olika ämnes- och utbildningsområden, gärna med teman som hållbarhet eller säkerhet. Vi kommer att utforma ex-jobbet tillsammans med dig utifrån verksamhetens behov.
Vid frågor kontakta:
Elisabeth Lundell, HRBP, 072-8627236
Anna Bjuhr, HRBP, 072-8627163
Ansök senast 14 november.
Volvokoncernen skapar välstånd genom transportlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftgenerering och motorer för marina samt industriella tillämpningar, finansiering och tjänster som ökar våra kunders drifttid och produktivitet. Volvokoncernen, grundad 1927, har åtagit sig att forma det framtida landskapet för hållbara transporter och infrastrukturlösningar. Obegränsade karriärmöjligheter erbjuds inom koncernens ledande varumärken och enheter, som delar en kultur av Tillit, Passion, Prestation, Förändring och Framgångar för kunden.
www.volvogroup.com/career

Volvo Group Trucks Operations utför all produktion av koncernens motorer och växellådor och all produktion av Volvo-, Renault- och Mack-lastbilar. Organisationen ansvarar för att förse koncernens kunder med reservdelar och för att konstruera, driva och optimera logistik- och försörjningskedjan för alla varumärken, produktionsanläggningar och distributionscenter där Volvokoncernen bedriver verksamhet. Hos Volvo Group Trucks Operations blir du en del av ett sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

We want to get to know you

Application Process

Apply

The journey begins! An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile by login in to your account. The hiring team will review your application together with the hiring manager. Shortlisted candidates will be contacted with information about the following steps.

Testimonials