×

Logistikplanering

Lämplig studiebakgrund
Pågående YTH-utbildning i produktionslogistk eller liknande, exjobbet/projektarbetet är en del av pågående utbildning. Arbetet förväntas motsvara 40 YTH-poäng motsvarande ca 320 timmar

Uppdragsbeskrivning av examensarbetet/projektarbetet
Examensarbetet/projektarbetet syftar till att ta fram en process kring hantering av stand alone högvoltsbatterier. Transport, hantering, lagring på kort, medel-lång och lång sikt samt märkning och dokumentation skall ingå i processen.
Arbetet kommer att kräva utredning, kommunikation med andra Volvo bolag kring deras rutiner samt kontakt med leverantörer och partners för att skapa en bra process och ett regelverk för Volvo Bussar. Nödvändig utbildning kommer att erbjudas av oss. Självklart finns personer i organisationen som kommer att supporta på bästa sätt.

Leverabler:
Dokumenterad Process och Rutin för hantering och lagring av stand alone högvolts batterier på Volvo Bussar
Förslag/ underlag för lagringsplats mid-term inkl genomförd riskanalys
Presentation för Verification and Validation leadership team

Spåk: Svenska

Önskat startdatum: 7 Februari

Antal studenter: 1

Handledare
Camilla Karlsson, Chef Mileage, Vehicles and Logistics
+46 76 5537360
Volvokoncernen skapar välstånd genom transportlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftgenerering och motorer för marina samt industriella tillämpningar, finansiering och tjänster som ökar våra kunders drifttid och produktivitet. Volvokoncernen, grundad 1927, har åtagit sig att forma det framtida landskapet för hållbara transporter och infrastrukturlösningar. Obegränsade karriärmöjligheter erbjuds inom koncernens ledande varumärken och enheter, som delar en kultur av Tillit, Passion, Prestation, Förändring och Framgångar för kunden.
www.volvogroup.com/career

Volvo Bussars mål är att se till att miljontals människor når sitt resmål varje dag. Pålitligt, säkert och med respekt för miljön. Vi vill göra skillnad och vara föregångare när det gäller hållbara transportlösningar för framtiden. Vi vill finnas där för våra kunder genom att dagligen leverera tillgänglighet och driftsäkerhet över hela världen. Med vårt elektromobilitetserbjudande leder Volvo Bussar det största teknikskiftet inom kollektivtrafiken på flera decennier. Vi arbetar med passion, litar på varandra och räds inte förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

We want to get to know you

Application Process

Apply

The journey begins! An email confirmation will be sent as soon as you submit your application. After this, it is still possible to update your personal profile by login in to your account. The hiring team will review your application together with the hiring manager. Shortlisted candidates will be contacted with information about the following steps.

Testimonials

Similar jobs

Senior Test Engineer - Ride comfort Technology Göteborg, Sweden Posted: 
Technical Support Engineer - Complete Powertrain Technology Göteborg, Sweden Posted: 
System Leader in Thermal Management Technology Göteborg, Sweden Posted: