Jesteśmy globalną organizacją, która daje wiele możliwości.

Tomasz Wcisło - Market Support Center Director, Business Region Europe, Volvo Buses, Polska

Jakie obecnie zajmujesz stanowisko w Grupie Volvo? Jakie są Twoje codzienne obowiązki?
Jako Dyrektor Centrum Wsparcia Rynków prowadzę zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za inżynierię sprzedaży, planowanie produkcji oraz dostawy gotowych autobusów łącznie ze wsparciem technicznym dla klienta. Naszym głównym zadaniem jest zabezpieczenie interfejsu pomiędzy stroną przemysłową a komercyjną, by zapewnić zgodność specyfikacji autobusu z potrzebami klienta i dostarczyć autobusy na czas, zgodnie z oczekiwaniami.

Dlaczego wybrałeś program praktyk w Grupie Volvo?
Szukałem szansy na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach. Volvo Polska współpracuje z wrocławskimi uczelniami wyższymi. Studiowałem na Politechnice Wrocławskiej i miałem możliwość dołączyć do jednego z programów praktyk.

Jak oceniasz swoją dotychczasową karierę w Grupie Volvo?
Pracuję w Volvo Autobusy blisko 12 lat, głównie we Wrocławiu, ale przed krótkie okresy czasu także w Holandii i Szwecji. Zdobyłem doświadczenie w różnych obszarach - inżynierii, jakości i planowania. Ostatecznie dołączyłem do Centrum Wsparcia Rynków i w najbliższej przyszłości mam nadzieję kontynuować pracę z moim zespołem.

Gdybyś miał polecić Grupę Volvo jako pracodawcę, jakie cechy podkreśliłbyś w pierwszej kolejności?
Jesteśmy globalną organizacją, która daje wiele możliwości. Podczas mojej pracy w Volvo miałem szansę pracować na różnych stanowiskach i zajmować się różnymi zadaniami, które pozwoliły mi się rozwinąć. Pracowałem z ludźmi należącymi do różnych kultur i posiadającymi różne doświadczenia.

Praca w takiej firmie daje szeroki wachlarz możliwości rozwojowych, ale oczywiście to jest zawsze nasza sprawa, jak te możliwości wykorzystamy.

Czy możesz opisać swoje najlepsze doświadczenie jakie zdobyłeś podczas programu praktyk?
Praktyki w Volvo Buses dały mi możliwość zdobycia wiedzy o firmie, jej produktach i narzędziach wykorzystywanych podczas codziennej pracy. Oczywiście umiejętności techniczne są ważne, ale w pracy zdobyłem też inne kompetencje. Uzyskałem również duży wgląd w kulturę organizacyjną oraz wartości Volvo. To była podstawa dla rozwoju mojej przyszłej kariery.

Jakie są Twoje cele, plany i nadzieje na przyszłość?
Czekam na dalszy rozwój elektromobilności, która jest przyszłością Volvo Buses. To jest wyzwanie, które stoi obecnie przed nami i mam nadzieję z tym związać przyszłość zespołu i swoją. Jeśli chodzi o mnie, to jestem pewien, że praca w Volvo Buses przyniesienie mi mnóstwo dalszych możliwości do rozwoju!