×

Volvo Autonomous Solutions

Autonoma transportlösningar bygger på teknik som möjliggör uppkopplade och självkörande fordon och maskiner. De passar bra för transport av stora volymer gods och material på fördefinierade rutter, i repetitiva flöden. Här kan autonoma transportlösningar skapa värde för kunder genom att bidra till en ökad flexibilitet, leveransprecision och produktivitet. 

 

AUTOMATISERADE TRANSPORTLÖSNINGAR

Electric site

Idag testar Volvo Construction Equipment tillsammans med Skanska hur väl det egna Electric Site-konceptet fungerar i verkligheten.

Systemet, som bland annat innefattar eldrivna och autonoma Volvo-maskiner, kommer att testas i produktionsmiljö under tio veckor – där det förväntas ge upp till en 95-procentig minskning av koldioxidutsläppen och upp till 25 procent lägre total driftskostnad.

 

Electric site

Vera

Vera är ett system där självkörande, elektriska fordon koordineras för att nå så effektiva och säkra transporter som möjligt , dels ett nytt koncept med en elektrisk hjullastare.  

Systemet är tänkt att användas inom områden med korta avstånd, stora volymer och hög leveransprecision. Till exempel mellan logistiska nav.

 

Vera

Brønnøy Kalk

Volvo Lastvagnar har ingått ett avtal med norska Brønnøy Kalk AS om att leverera sin första kommersiella lösning med självkörande fordon som ska transportera kalksten från ett dagbrott till en närliggande hamn.

Lösningen för Brønnøy Kalk AS består i att kalksten transporteras av sex självkörande Volvo FH16-lastbilar genom fem kilometer långa tunnlar mellan kalkbrottet och krossen.

Brønnøy Kalk 

Innovation

Innovativa transportlösningar omdanar morgondagens städer. Automatiserad körning, elektromobilitet och uppkopplade fordon ger tystare, renare och säkrare megastäder som kan tillåtas växa och blomstra. För oss inom Volvokoncernen innebär teknik viljan att röra sig framåt, att ständigt arbeta tillsammans för att bli bättre och prestera bättre. Det innebär kreativt och innovativt tänkande, utvecklingsinriktad och revolutionerande problemlösning.

Läs mer om vårt arbete kring innovation