×

Technology Machining

Optimization of Machining processes using Machine Learning

Background

Volvo GTO in Skövde is producing components and heavy-duty diesel engines for several applications (Trucks, construction equipment, industrial engines, marine engines etc.). The main processes in Skövde are foundry, machining and assembly.
The machining process of the engine components here in Skövde are carried out in multiple production lines involving turning, drilling and milling operations. With increasing demand for flexible and efficient production systems and to satisfy the demand for high quality products we see a need of using advanced tools such as Machine Learning for optimizing our machining processes.

Purpose

The purpose of the project is to explore the perquisites how Machine Learning can be utilized and implemented within all Machining Processes to perform root cause analysis, predictions and optimizations.
Secondly, is to implement & use Machine Learning algorithms on a real use case to gain insights on quality issues and to predict and optimize the quality outcome.

Goals
  • Identify challenges & requirements with implementing Machine Learning in Machining Processes
  • Evaluate how Machine learning can be utilized & implemented in machining processes to improve quality outcome
  • Perform root cause analysis of quality outcomes using Machine Learning
  • Predict quality outcome in real time using Machine Learning
  • Optimization of processes using Machine Learning to improve quality outcome
Project details

For this project we want one or two students with a suitable background on at least a bachelor level. The work will start after an agreement with the goal to be finished before the summer 2022.

Start date: Jan 2022
Number of students: 1-2
Application is done via the Volvo website: www.volvogroup.com

Contacts:
Carl Cederqvist +46 728623079
Tobias Sandahl +46 73 5588147
Volvokoncernen skapar välstånd genom transportlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftgenerering och motorer för marina samt industriella tillämpningar, finansiering och tjänster som ökar våra kunders drifttid och produktivitet. Volvokoncernen, grundad 1927, har åtagit sig att forma det framtida landskapet för hållbara transporter och infrastrukturlösningar. Obegränsade karriärmöjligheter erbjuds inom koncernens ledande varumärken och enheter, som delar en kultur av Tillit, Passion, Prestation, Förändring och Framgångar för kunden.
www.volvogroup.com/career

Volvo Group Trucks Operations utför all produktion av koncernens motorer och växellådor och all produktion av Volvo-, Renault- och Mack-lastbilar. Organisationen ansvarar för att förse koncernens kunder med reservdelar och för att konstruera, driva och optimera logistik- och försörjningskedjan för alla varumärken, produktionsanläggningar och distributionscenter där Volvokoncernen bedriver verksamhet. Hos Volvo Group Trucks Operations blir du en del av ett sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

Vi vill lära känna dig

Ansökansprocess

Sök

Resan har startat! Du kommer att motta en bekräftelse via email så snart du har skickat din ansökan. Du kan fortsatt uppdatera din personliga profil genom att logga in på ditt konto. Det rekryterande teamet kommer nu att titta på din ansökan tillsammans med den rekryterande chefen. Utvalda kandidater kommer därefter att kontaktas med information om nästa steg.

Porträtt