Carl-Henric Svanberg

Styrelseordförande, vald i april 2012.

Född: 1952.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 2.000.000 B-aktier.

Uppdrag i utskott: Ordförande i ersättningskommittén.

Övriga nuvarande befattningar: Ordförande: European Round Table of Industry (ERT) och Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Har innehaft ett flertal befattningar inom Asea Brown Boveri (ABB) och Securitas AB, verkställande direktör och koncernchef på Assa Abloy AB, verkställande direktör och koncernchef på Telefonaktiebolaget LM Ericsson, styrelseordförande i BP plc., ledamot av External Advisory Board för Earth Institute vid Columbia University samt av Advisory Board för Harvard Kennedy School. Tidigare uppdrag innefattar även ordförande i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola, civilekonom, Uppsala universitet.

 

Ladda ner bilden (JPG, 1,559KB)