Mats Henning

Styrelseledamot, representant för de anställda, vald i maj 2014.
Verksam inom Volvo sedan 1982.

Född: 1961.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 27 februari 2023: 293 A-aktier och 758 B-aktier.

 

Ladda ner bilden (JPG, 1,639KB)