×

Mikael Sällström

Styrelseledamot, representant för de anställda, vald i september 2009.
Verksam inom Volvo 1980–1999 och sedan 2009.

Född: 1959.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 25 februari 2021: 293 A-aktier och 116 B-aktier

Uppdrag i utskott: Ledamot i ersättningskommittén.

 

Ladda ner bild