Emmanuel Levacher

President och VD i ARQUUS sedan juni 2015.

Född: 1962.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Under sina 33 år inom fordonsindustrin (Renault Trucks, Renault, Volvo), har Emmanuel innehaft flertalet strategiska och operationella funktioner i kontakt med marknaderna på fem kontinenter. Han har även byggt upp erfarenhet med franska och utländska regeringar, myndigheter och offentliga och diplomatiska institutioner.

Utbildning: Master i Political Science, Institut d’Etudes Politiques, Paris, Frankrike. Master i Business administration (finance), Ecole de Management, Lyon, Frankrike. American Language Program Columbia University, New-York, USA. CEDEP Operational Management Program, INSEAD, Fontainebleau, Frankrike.