Heléne Mellquist

President för Volvo Penta sedan september 2020.

Född: 1964.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsemedlem i Atlas Copco AB och Thule Group AB

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 2019-2020 Senior Vice President Volvo Trucks Europe, 2016-2019 Senior Vice President Volvo Trucks International och 2012-2016 verkställande direktör i TransAtlantic AB. 1998-2011 har Heléne haft flera ledande befattningar inom Volvokoncernen.

Utbildning: Kandidat i Internationell ekonomi, Göteborgs universitet. Executive Management, Stockholm School of Economics.