×

Jennie Ericsson, Project Manager, Product Design

Jag tycker om att vara projektledare i en kreativ miljö som här på Volvokoncernens designavdelning. Här är jag hela tiden omgiven av en positiv energi. Samtidigt är min yrkeskompetens efterfrågad och behövd och det jag gör är viktigt för att vi skall kunna leverera det vi lovat.
Jennie Ericsson, Project Manager, Product Design

Jag är projektledare för UX-teamet som arbetar i projektform mot både större och mindre projekt inom Volvokoncernen.. Här jobbar vi med allt ifrån detaljer som ikoner och grafiska gränsnitt till att säkerställa upplevelsen av Volvos kärnvärden. Och med den snabba utveckling som nu sker inom det här området när det gäller till exempel uppkoppling  och alla appar, så känner jag att det vi gör är viktigt. Det vi ägnar dagarna åt påverkar arbetsmiljön varje dag för hundratusentals förare runt om i hela världen. Det känns stort.

Jag ger dem arbetsro
Det är inte svårare att projektleda kreativa människor, men det är annorlunda. Volvokoncernen är ett stort och komplext företag där det krävs tydliga processer för att det skall fungera och det gäller även designavdelningen. Min roll är att säkerställa att mitt team har de resurser som krävs men också att vi levererar som vi har lovat. Det gäller för mig att påminna teamet om att om vi följer tidplaner och budgetar, då får vi arbetsro och mer tid för kreativitet.

Kontaktnät är viktigt
En viktig del i mitt arbete är att säkerställa att jag och mitt team har rätt kontaktnät. Det krävs väldigt många yrkesgrupper för att utveckla en lastbil eller en buss och skall helheten bli bra, måste vi jobba tillsammans. För att projekten skall fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att hela tiden stämma av och förankra med andra. Det är inte alltid så lätt men jag tycker det är en rolig del av mitt arbete.

Kreativa designers ger mig energi och jag ger dem struktur

Positiv miljö
Här finns det en tilltro till att du gör ditt jobb och att du gör det bra. Jag tror att det är denna tillåtande inställning som gör att det blir en energigivande, vänlig och hjälpsam miljö. Det ökar kreativiteten och viljan att bidra. Vårt teams chefsdesigner är också bra på att ge positiv feedback och hon gör det ofta.

Mångfald varje dag
I vårt team är vi många nationaliteter och i stort sett allt arbete sker på engelska. Vi har också ett brett spektra av erfarenheter och egenskaper. Jag är övertygad om att våra olikheter ökare kreativiteten. För Volvokoncernen som ett stort och globalt företag är mångfald en nödvändighet och en självklarhet.

Jobba med produktdesign

Läs mer om våra jobberbjudande