×

Möt Bengt Köhlin

Titeln på Bengt Köhlins visitkort är Vice President Brand Management. I hans jobbeskrivning ingår att utveckla Volvokoncernens varumärkesportfölj. Det gör han också regelbundet, tillsammans med alla andra i koncernen som har ordet ”varumärke” tryckt på sina visitkort. Men det är bara en del av hans jobb.
Bengt Köhlin
Bengt Köhlin

”Varumärkena påverkar alla, oavsett om de är involverade i produktutveckling och produktion eller jobbar hos en återförsäljare. Alla måste förstå de grundläggande beståndsdelarna när det handlar om varumärkenas betydelse”, förklarar Bengt Köhlin.

Utgångspunkten för hela Volvokoncernens arbete med varumärkena är först och främst kunden. Vilka behov har kunderna och hur ser efterfrågan ut på olika marknader? Den här analysen utgör grunden för en segmenteringsmodell och en positioneringsstrategi. Det handlar om att prioritera mellan olika segment och positioner, beroende på koncernens situation och de områden där det finns möjligheter att uppnå lönsam tillväxt”, säger Bengt Köhlin.

Nästa stadium när det gäller positionering är att analysera varumärkena som matchar behoven inom olika segment. En av utgångspunkterna är värdebasen för olika varumärken – själva ramverket för varumärket. Detta definierar vilka löften det enskilda varumärket ger kunderna, dess kärnvärden, vilka attribut det ska associeras med och hur man kan bevisa att varumärket håller vad det lovar.

Ramverket för varje varumärke behöver sedan ”översättas”, så att produkt, serviceerbjudanden, kundbemötande och kommunikation alla talar samma språk. Detta resulterar i strategier för produkter och kommunikation. Dessutom ska kunderna känna att varumärkeslöftena genomsyrar all interaktion med de olika varumärkena inom Volvokoncernen. 

Namn: Bengt Köhlin
Organisation: Volvokoncernen
Utbildning: Masterexamen i företags- och nationalekonomi
Tjänst: Vice President Brand Management
Arbetsplats: Göteborg