×

Möt Cecilia Bengtsson

Cecilia Bengtsson är kemiingenjör med inriktning på energi och miljö. Hon skrev sin avhandling om möjligheter till ökad effektivitet inom industriella energisystem och har tagit kurser i miljörätt och marksanering.
Cecilia Bengtsson
Cecilia Bengtsson

“Jag har hand om miljöfrågor som faller under Real Estate Services ansvarsområde. Vår miljöpåverkan uppstår genom att vi bygger, renoverar, river och underhåller fastigheter. Vi måste se till att vi uppfyller gällande lagar och bestämmelser, mäta och kontrollera vår miljöpåverkan och arbeta löpande för att minska vår påverkan”, berättar hon.

I hennes dagliga arbete innebär det att följa gällande regelverk för fastigheter, övervaka energianvändningen, ta fram energieffektivitetsplaner, minska avfallet från byggprojekt, se till att rätt kemikalier används och att miljöundersökningar kopplade till byggprojekt och fastighetsaffärer genomförs. 

Hon har ofta möten med konsulter, jurister och andra miljöansvariga inom Volvo för att diskutera hur man ska hantera arbetet med ständiga förbättringar. Det är en blandning av strategiska globala och lokala frågor.

“Jag älskar mitt jobb”, säger hon. “Företaget har ett starkt engagemang i miljöfrågor, och dessutom en hel del expertis. Jag lär mig hela tiden nya saker, och ingen dag är den andra lik. Det är ett otroligt privilegium att ha så många fantastiska kolleger över hela världen. Utmaningen ligger i att vi verkar i så många olika länder och att den gällande lagstiftningen och miljökraven ser olika ut överallt.”

“För mig är det viktiga att skapa engagemang och förståelse”, fortsätter hon. “På så sätt kan man se till att miljöfrågorna blir en integrerad del av allt vi gör och inte något som hakas på i efterhand eller behandlas som ett sidonummer.”

Namn: Cecilia Bengtsson
Utbildning: Civilingenjör i kemi, doktor i industriella energisystem
Tjänst: Environmental Manager
Organisation: Real Estate Services
Arbetsplats: Göteborg