×

Möt Chris Clements

I början av karriären fick Chris Clements möjlighet att göra ett tremånaders utlandsuppdrag i Bryssel. Det gav ett globalt perspektiv på Volvo CE-verksamheten och gjorde Chris mycket mer effektiv i den roll han har idag.
Chris Clements
Chris Clements

Chris Clements har det övergripande ansvaret för den juridiska verksamheten på Volvo Construction Equipment i Nord- och Sydamerika. Det är hans jobb att minimera de juridiska riskerna och samtidigt se till att Volvo CE kan fortsätta sälja maskiner och göra affärer. I det dagliga arbetet innebär det att han är involverad i företagets och dess produkters hela livscykel – allt från maskinritningsanalyser och leverantörsavtal till leverans och försäljning av maskiner samt garantianspråk för kasserade maskiner ...

För Chris är samarbete nyckeln. Genom att se till att juridikavdelningen involveras tidigt i processen kan de hjälpa till att undvika många problem. Det är därför bolagsjuristerna är representerade i Volvo CE:s ledningsgrupp och sitter med på de flesta avdelningsmöten.

Chris Clements började på Volvo CE 2007 och såg Volvokoncernen som en möjlighet att arbeta i en utmanande miljö. I början av karriären fick Chris chansen att göra ett tremånaders utlandsuppdrag i Bryssel i Belgien. Det gav ett globalt perspektiv på verksamheten och gjorde Chris mer effektiv i den roll han har idag.

I framtiden hoppas han få fortsätta växa inom Volvokoncernen och hjälpa Volvo CE att nå sina affärsmål med minimala risker. Längre fram vill Chris Clements gärna ta steget upp till en global juristtjänst på något av företagen i koncernen.

Namn: Chris Clements
Utbildning: Fil. kand. från South Carolina-universitetet och jur. kand. från Mercer-universitetet, båda i USA
Tjänst: Vice vd och chefsjurist
Organisation: Volvo Construction Equipment North America, LLC
Arbetsplats: Shippensburg, USA