×

Möt Gunnel Eriksson

Vad tycker kunderna? Det är Gunnel Erikssons jobb att besvara den frågan.
Gunnel Eriksson
Gunnel Eriksson

Som Manager Market and Customer Intelligence på Volvo Lastvagnar arbetar hon med tre sorters undersökningar för att förstå lastbilskundernas behov och önskemål.

”Vi analyserar hur kunderna uppfattar våra varumärken, hur nöjda de är med återförsäljarna och verkstäderna och dessutom tar vi fram en köpbarometer för att läsa av framtida efterfrågan”, förklarar hon.

Många är intresserade av de resultat Gunnel Eriksson kommer fram till.

Imageundersökningarna avslöjar kundernas syn på varumärkena inom Volvokoncernen jämfört med konkurrenternas. Köpbarometern utgör grunden för produktionsplaneringen, medan kundnöjdhetsundersökningarna, som den stora Retail Excellence-undersökningen (REX), används i kvalitetsarbetet hos återförsäljare och verkstäder.

”Det handlar inte bara om undersökningar. Vi ska också upptäcka fel och rätta till dem”, förklarar Gunnel Eriksson.

Så vad är egentligen viktigast för kunderna? Svaret kan variera över tid och beroende på marknad, men tre områden sticker ut, enligt Gunnel Eriksson.

”Bemötande, drifttid och kvalitet tillmäts störst betydelse. Alla tre är områden som är beroende av enskilda medarbetares kompetens och engagemang.”

Namn: Gunnel Eriksson
Utbildning: Göteborgs universitet, fil. kand. i företagsekonomi med marknadsföring som huvudämne
Tjänst: Manager Market and Customer Intelligence
Organisation: Volvo Lastvagnar
Arbetsplats: Göteborg