”Kulturen är fantastisk – alla är hjälpsamma och får en att känna sig välkommen”

Fredrik Eriksson, som studerar ingenjörsprogrammet med inriktning produktdesign, fick viktig livserfarenhet under sina sex sommarveckor inom Volvokoncernen. Sommarjobbet gav Fredrik en viktig koppling mellan teori och praktik.
Fredrik Eriksson - Sommarjobbare | Volvo Group

Vad gjorde du under ditt sommarprojekt?
Mitt universitet har ett samarbete med Volvokoncernen där studenterna kan ansöka om att delta i projektkurs under sommaren. Kursen kallas sommarteknolog och räknas som en universitetskurs. Mitt projekt inom Volvokoncernens globala organisation för produktion av lastbilar handlade om att implementera en ny metod för att mäta egenskaperna i de härdoljor som används för nedkylning i processen.

Kemiteknik är inte mitt specialområde, men projektet handlade snarare om att utveckla och implementera en metod. Även om det till en början var mycket information att ta in så gav projektet möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna från universitetet i praktiken.

Hur hanterade du uppgiften?
Jag engagerade användarna i utvecklingsprocessen, med operatörerna som mina slutkunder. Mitt mål var att utveckla en metod som de skulle känna sig bekväma med att använda. För att få alla involverade tog jag hänsyn till hur de arbetar i dag och försökte få dem att delta i utformningen av de nya rutinerna i ett tidigt stadium.

Processen omfattade så klart även en stor del mätning, testning, analys och kartläggning för att säkerställa att metoden jag utvecklade skulle följa de tillämpliga standarderna.

Vilka är dina främsta lärdomar?
För mig personligen var det viktigt att få en tydlig koppling mellan teori och praktik. En annan viktig aspekt är kulturen inom Volvokoncernen. Alla är hjälpsamma, tar sig tid att svara på frågor och får en att känna sig välkommen. Jag får intrycket av att Volvokoncernen som arbetsgivare inser att den här kulturen är värdefull.

Varför sökte du sommarjobb inom Volvokoncernen?
Jag gillar att resa och uppleva nya platser, och jag vill se mig om i världen. I framtiden vill jag arbeta för en global arbetsgivare som Volvokoncernen. Att sommarjobba inom Volvokoncernen är en fantastisk möjlighet. Det för mig ett steg närmare mitt mål.

Har du något råd till andra som söker sommarjobb inom Volvokoncernen?
Det är många som ansöker om att få sommarjobba inom Volvokoncernen, och det kan leda till att ansökningarna blir lite opersonliga. Försök att beskriva varför du vill jobba inom Volvokoncernen och vad du gillar med den här arbetsgivaren. Det är nog det allra viktigaste.

FAKTARUTA

Namn: Fredrik Eriksson
Befattning: Sommarjobbare
Plats: Köping
Utbildning: Studerar ingenjörsprogrammet med inriktning produktdesign, tidigare innovationsteknik, vid Mälardalens högskola

Relaterade porträtt