×

Möt Lars Wemme

Lars Wemme leder arbetet med att införa VGMS, Volvo Group Management System. Det är en informationssamling som beskriver hur vi arbetar och sköter saker och ting i koncernen. Här förklaras hur vi uppfyller förväntningarna från kunder, samhället, medarbetare och ägare. Målet är förbättrade resultat, ökad effektivitet och högre kvalitet.
Lars Wemme
Lars Wemme

VGMS består av processer, rollbeskrivningar, organisationsscheman, policyer, funktionsbeskrivningar, måttdefinitioner med mera. Allt ska samlas på en enda plats.

“Systemet ska användas som referensram för alla medarbetare för att förklara hur koncernen fungerar, vad som förväntas av dem och hur de kan bidra till att förbättra verksamheten“, säger han. 

Arbetet är otroligt komplicerat, på grund av det enorma antalet intressenter och innehållet. 

“Samtidigt är det precis därför jag tycker att uppgiften är så spännande och utmanande. Arbetet underlättas av mycket bra samarbete och stöd inom organisationen.”

Tidigare, när han jobbade på Volvo IT, var han involverad i liknande uppgifter.

“Vi slog samman sex ledningssystem till ett. Runt 6 000 medarbetare berördes, men principen var ungefär densamma. Så jag har viss erfarenhet, även om detta är mycket mer omfattande. Det är en oändlig process. Vi kommer fortsätta utveckla VGMS för att förvandla det till ett levande system som ska hjälpa ledningen att sprida kunskap och förbättra hela Volvokoncernen.”

Namn: Lars Wemme
Utbildning: Maskinteknik, företagsekonomi, kvalitets- och leanstyrning
Tjänst: Director Volvo Group Management System
Organisation: Group Finance
Arbetsplats: Göteborg