×

Möt Piotr Grzegorczyk

När Piotr Grzegorczyk började på Volvokoncernen 2005 lämnade han ett ganska litet företag som levererar IT-lösningar till kunder enbart i Polen. När han i stället började på ett verkligt globalt bolag med ett starkt och välkänt varumärke kändes det som att öppna en ny dörr och få en inbjudan till en ny och spännande resa.
Piotr Grzegorczyk
Piotr Grzegorczyk

Karriärutveckling, möjligheten att lära känna andra kulturer och förbättra sina språkkunskaper var också saker som bidrog till beslutet att bli en del av Volvokoncernen.

Som lösningsarkitekt på Volvo IT är Piotr idag ansvarig för att hantera aspekter som rör IT-lösningens tekniska kvalitet. Han ansvarar också för att göra sannolikhetsanalyser av affärskraven, upprätthålla lösningsarkitekturen, dokumentera alla aspekter av arkitekturen och besluten som fattas under hela lösningsutvecklingsprocessen samt kommunicera och förklara dessa beslut för samtliga intressenter.

”Antalet intressenter som jag interagerar med kan delas in i två grupper. Affärsperspektivet kräver samarbete med kundrepresentanter, med dem som arbetar med affärsprocesser och lösningsansvariga. Å andra sidan ställer lösningsperspektivet krav på samarbete med de team som ansvarar för programdriften, med lösningsexperter och de enheter som ansvarar för programinfrastrukturen och serviceadministrationen, för att bara nämna några”, säger han.

På frågan om ”bästa minnet” från åren på Volvo lyfte Piotr Grzegorczyk fram betydelsen av erkännande.

”Det finns inget som kan mäta sig med känslan av att få beröm av kunden, efter vår enorma arbetsinsats och hela teamets engagemang för att vi skulle lyckas med en leverans. Det är otroligt tillfredsställande”.

”Jag tror att en av de viktigaste aspekterna för en Volvoanställd är känslan av att man verkligen bidrar till processen med att skapa och leverera en exklusiv kvalitetsprodukt till kunden. Lägg det till en kultur som genomsyras av motivation till självutveckling, premiering av yrkesskicklighet och respekt för medarbetare”, avslutar han.

Namn: Piotr Grzegorczyk
Utbildning: IT-ingenjör, Wroclaws universitet
Tjänst: IT Architect
Organisation: Corporate Process & IT, Solution Delivery PRD, PRD Architecture & Common Solutions
Arbetsplats: Wroclaw, Polen