×

Möt Raili Riiberg

Raili Riiberg flyttade från Estland till Göteborg för att arbeta som projektledare och se en annan sida av organisationen. ”Det var ett trevligt steg framåt”, säger hon.
Raili Riiberg
Raili Riiberg

Som projektledare har hennes uppdrag varit att arbeta aktivt med Commercial Crews (tvärfunktionella säljteam) inom Volvo Lastvagnars europeiska division. Målsättningen för projektet var att arbeta aktivt med säljteamen och lägga större fokus på kompetens och tvärfunktionellt samarbete för att nå affärsmålen.

”Företagets varumärkesvärden stämde överens med mina personliga värderingar, och den tjänst som erbjöds – marknadsföring – låg inom det område som jag ville inrikta karriären på”.

Karriären i Volvokoncernen har varit en intressant och utmanande resa så här långt.

”Företaget erbjuder många möjligheter till personlig utveckling, om du är aktiv och driven. Jag kan varmt rekommendera Volvokoncernen som arbetsgivare. Teamet, den historiska bakgrunden, framtidsvisionen och den globala räckvidden är några av de många saker jag vill lyfta fram.

Hennes bästa erfarenhet av anställningen på Volvokoncernen är när människor i organisationen sluter upp för att nå ett gemensamt mål.

”Det är helt fantastiskt att vara med i sådana stunder – oavsett om det är i den estniska organisationen på 85 personer eller bland tusentals medarbetare i Göteborg.

Efter ett år i Göteborg har hon återvänt till Volvo Estonia för att arbeta på den lokala marknadsföringsavdelningen. 

”Kunskaperna och nätverket som jag har med mig i bagaget har gett ett nytt perspektiv och ökad förståelse. Även om våra kunder fortfarande har högsta prioritet kommer jag fortsätta lobba för att vi ska arbeta tvärfunktionellt för att nå målen – att bli ett sant kundföretag. I detta ingår även personlig utveckling, så alla är vinnare”.

Namn: Raili Riiberg
Organisation: Volvo Lastvagnar
Tjänst: Marketing manager
Arbetsplats: Tallinn, Estland