– Stödet från ett stort företag öppnar många dörrar

När de båda ekonomistudenterna Johanna Herstedt och Daniel Gustafsson inledde arbetet med sin uppsats vid Volvokoncernen var deras strategi att ta sig an uppgiften på samma sätt som ett vanligt arbete. – Vi kände oss uppskattade. Redan från början kändes det som att vi var en del av något större – inte att vi var utomstående på besök hos Volvokoncernen, säger Daniel.
Johanna Herstedt och Daniel Gustafsson- Examensstudent | Volvo Group

Hur ansökte ni om att få göra er uppsats vid Volvokoncernen?
Johanna: 
Jag hade redan en kontakt vid Volvokoncernen. Jag deltog i ett omvänt mentorskapsprogram, och min adept vid Volvo visste att företaget sökte studenter som ville skriva uppsatser inom vårt område. Det visade sig vara en perfekt matchning.

Vilket stöd fick ni från Volvokoncernen?
Daniel:
 Stödet från ett stort företag öppnar först och främst många dörrar och gör det enklare att få kontakt med människor – både i och utanför företaget. Det ger även en stor kunskapsdelningseffekt och ett stöd som är svårt att få om man inte skriver sin uppsats för ett stort företag. Vi kände oss verkligen uppskattade redan från början. Vi fick tillgång till en arbetsplats vid Camp X i Lundby i Göteborg. Camp X är Volvokoncernens globala innovationsarena för teknik och affärsutveckling, med fokus på elektromobilitet, automatisering och uppkopplad teknik. Vår handledare uppmuntrade oss att delta i evenemang och möten, och ta alla chanser vi fick att inte bara observera – utan även lära oss.

Er forskningsmetod var kvalitativa intervjuer. Hur hittade ni rätt personer att intervjua?
Daniel:
 Vår handledare var ett stort stöd i arbetet med att hitta rätt personer. Det hade varit mycket svårt för oss att veta vilka som skulle vara relevanta att intervjua utan att få hjälp av någon som känner till företaget. Det var också till stor hjälp att kunna säga att vi gjorde det här i samarbete med Volvo när vi kontaktade personer vid startupföretag, eftersom det ökade deras vilja att avsätta tid för att tala med oss.

Kände ni att det fanns en förståelse för behovet av akademisk forskning när ni kontaktade människor i organisationen?
Daniel:
 Ja! Personerna vi var i kontakt med var genuint intresserade och gjorde sitt bästa för att avsätta tid för intervjuerna. Det var uppenbart att akademiskt arbete och forskning utgör en del av företagskulturen vid Volvokoncernen. En av våra intervjupersoner sa till exempel: – Jag minns när jag själv var student och hur mycket jag uppskattade när någon tog sig tid att svara på våra frågor.

Var det något i början som hjälpte er att komma i gång?
Johanna:
 När vi började vårt arbete med att identifiera de utmaningar och frågor som Volvokoncernen står inför gav vår handledare oss mycket vägledning och hjälpte oss att begränsa vårt arbete. Vi fick dessutom kontakt med några av studenterna från den senaste terminen, vilket gjorde att vi kunde dra nytta av deras erfarenheter.

Hur såg era dagliga rutiner ut?
Johanna:
 Vi beslutade tidigt att vi skulle se detta som en arbetsuppgift. Ett professionellt angreppssätt – till exempel att arbeta nio till fem på plats – var ett bra sätt att få ett grepp om kulturen.

Var det särskilt något som förvånade er?
Daniel:
 Hur värdefull människors tid är – och att du måste ta hänsyn till att det finns människor vid Volvokoncernen som har fullbokade kalendrar.

Er uppsats vann 2019 års Malmstenpris för bästa masteruppsats vid Handelshögskolan i Göteborg. Hur kändes det?
Johanna: 
Det var en väldigt trevlig bonus att få den extra uppskattningen och ett erkännande av vårt hårda arbete!

Har ni någon kontakt med Volvokoncernen i dag?
Johanna:
 Vi har presenterat vår uppsats för organisationen. Vi håller kontakten med vår handledare och jag tror att både Daniel och jag skulle vara intresserade av en fortsatt relation med Volvokoncernen om rätt jobbmöjlighet skulle dyka upp.

FAKTA

Namn: Johanna Herstedt och Daniel Gustafsson
Roll: Uppsatsförfattare vid Volvokoncernen 2019
Plats: Göteborg
Skola: Göteborgs universitet

Ja! Personerna vi var i kontakt med var genuint intresserade och gjorde sitt bästa för att avsätta tid för intervjuerna. Det var uppenbart att akademiskt arbete och forskning utgör en del av företagskulturen vid Volvokoncernen. En av våra intervjupersoner sa till exempel: – Jag minns när jag själv var student och hur mycket jag uppskattade när någon tog sig tid att svara på våra frågor.

Relaterade nyheter