×

Möt Ulrika Jacobsson

Ulrika Jacobsson arbetar främst med att skapa dialog mellan chefer och medarbetare. ”Jag stöder cheferna i ledningsarbetet och kontakten med medarbetarna. Jag bevakar åsikter om och inställningar till våra värderingar och vår företagskultur. Allt för att stärka arbetsteamen och höja motivationen på jobbet”, förklarar hon.
Ulrika Jacobsson
Ulrika Jacobsson

Grunden för Ulrikas arbete är VGAS (Volvo Group Attitude Survey). Hon analyserar resultaten och använder dem sedan som utgångspunkt för sitt arbete med olika grupper.

”Jag lägger stor vikt vid att ställa frågor och sedan lyssna på vad människor har att säga”, berättar hon.

Ulrika tycker att hon har det bästa jobbet i hela koncernen. Hon säger att kombinationen av möten med medarbetare från hela världen inom olika verksamhetsområden och att få se resultatet av sitt arbete är oslagbart.

”Responsen är fantastisk. Något händer i grupperna när de börjar diskutera våra värderingar, vår vision och våra mål. Det här ger enorm drivkraft och främjar en känsla av delaktighet”, säger hon, och tror att detta är ett måste i dagens tuffa konkurrens.

”Världen förändras snabbt och det gäller att hänga med. Utan engagerade medarbetare går det helt enkelt inte”, noterar hon.

Det är ofta arbetsgrupperna och teamen som hör av sig till Ulrika och ber om hennes stöd och hjälp med att göra framsteg. Men ibland är det hon som tar initiativet och kontaktar grupperna.

Ulrika anser att en av de stora utmaningarna med hennes jobb finns i det stora, komplexa bolag som Volvokoncernen utgör, kännetecknat av många kulturer, marknader och verksamheter.

”Ibland kan det hända att jag går framåt lite för fort. Men ingen grupp är den andra lik. Det finns inga enkla lösningar och det är faktiskt det som gör allt så spännande”, säger hon.

Ulrika började i Volvokoncernen 2006 och arbetade tidigare med bland annat teamutveckling, ledarskapsutveckling och rekrytering, innan hon fick en tjänst på Volvokoncernens HR-enhet och avdelningen Culture and Organization Development.

Namn: Ulrika Jacobsson
Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Tjänst: Director Employee Engagement and VGAS Strategy
Organisation: Group HR, Culture and Organisation Development
Arbetsplats: Göteborg