×

COLABORATIVE ROBOT – tillverkning sandkärnor

Bakgrund

På Volvo Powertrain i Skövde gjuts idag bl.a. cylinderhuvud och cylinderblock till dieselmotorer för flertal olika applikationer (lastvagn, dumper, grävare, industrimotorer, marina motorer m.m.). Tillverkningen av gjutgods sker i olika delprocesser så som t.ex. kärntillverkning, formtillverkning, kärnsättning, avgjutning och efterbehandling.
Beroende på hur stor volym respektive produkt tillverkas i, sker kärntillverkningen antingen helt automatiserat (konventionella robotstationer) eller helt manuellt. Vi vill nu förstå om Co-Robotar skulle kunna vara en möjlig lösning inom kärntillverkning för låg- och mellanstora volymer.

Syfte

Syftet med arbetet är att analysera det manuella arbete som sker i en manuell kärntillverkning för att identifiera moment som lämpar sig för automation med hjälp av Co-robot/ar. Valda moment byggs i lämplig mjukvara för visualisering och testning.

Mål
  • Arbetet ska leda fram till ett lösningsförslag som implementeras virtuellt i lämplig programvara
  • Genomföra bedömning av risker i samverkan mellan robot, människa och övrig utrustning
  • Presentera för- och nackdelar med Co-robotar inom kärntillverkning
Genomförande
Vi söker för detta två examensarbetare med lämplig bakgrund på minst tek. kandidatnivå.
Arbetet startas efter överenskommelse med målet att avsluta innan sommaren 2022.

Start Datum: Feb 2022

Antal Studenter: 1-2

Kontaktpersoner: Nikos Valsamidis, +46 500 788203

Ansökan via Volvos hemsida: volvogroup.se
Exjobbsportal Volvo
Volvokoncernen skapar välstånd genom transportlösningar och erbjuder lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftgenerering och motorer för marina samt industriella tillämpningar, finansiering och tjänster som ökar våra kunders drifttid och produktivitet. Volvokoncernen, grundad 1927, har åtagit sig att forma det framtida landskapet för hållbara transporter och infrastrukturlösningar. Obegränsade karriärmöjligheter erbjuds inom koncernens ledande varumärken och enheter, som delar en kultur av Tillit, Passion, Prestation, Förändring och Framgångar för kunden.
www.volvogroup.com/career

Volvo Group Trucks Operations utför all produktion av koncernens motorer och växellådor och all produktion av Volvo-, Renault- och Mack-lastbilar. Organisationen ansvarar för att förse koncernens kunder med reservdelar och för att konstruera, driva och optimera logistik- och försörjningskedjan för alla varumärken, produktionsanläggningar och distributionscenter där Volvokoncernen bedriver verksamhet. Hos Volvo Group Trucks Operations blir du en del av ett sammansatt team med mycket skickliga yrkesmänniskor som arbetar med passion, litar på varandra och inte räds förändringar för att ligga steget före. Vi gör våra kunder till vinnare.

Vi vill lära känna dig

Ansökansprocess

Sök

Resan har startat! Du kommer att motta en bekräftelse via email så snart du har skickat din ansökan. Du kan fortsatt uppdatera din personliga profil genom att logga in på ditt konto. Det rekryterande teamet kommer nu att titta på din ansökan tillsammans med den rekryterande chefen. Utvalda kandidater kommer därefter att kontaktas med information om nästa steg.

Porträtt