Passionen för människor är nyckeln till vår framgång

Volvos arbetskultur

Våra medarbetare utgör kärnan i vår starka kultur som är rotad i en nästan hundra år lång historia. Det är detta som gör oss verkligt speciella. Hur är det att arbeta inom Volvokoncernen? Människorna är passionerade. De är beredda att arbeta hårt för att göra våra kunder till vinnare och i slutändan göra skillnad för samhället – på riktigt.

Vårt åtagande att forma den värld vi vill leva i kräver mer än en innovativ anda och progressivt tänkande – vi har även möjligheten att växa och tilliten och modet att agera. Alla kan göra sina röster hörda och våra idéer är viktiga. Arbetet vid Volvo formas i ett klimat av stöd och respekt för individen. Vi utvecklas genom lagarbete, en öppen dialog och lärande i snabbrörliga miljöer. Vi hämtar energi från vår öppna miljö med stor mångfald, där vi kan vara oss själva fullt ut.

Det är alla dessa kvaliteter som sammantaget gör oss unika – och utgör anledningarna till att Volvokoncernens medarbetare är engagerade och att människor vill göra affärer med oss. Det är detta som skapar den starka plattform som gör det möjligt för våra varumärken att överträffa konkurrenterna.

Volvos kulturella värderingar

Vår högpresterande kultur lägger grunden för våra höga ambitioner som företag. Vi beskriver vår kultur genom fem noggrant utvalda värderingar. De vägleder oss i vårt dagliga beteende. De formar hur vi interagerar med varandra, med våra kunder och med samhället som helhet. De påverkar våra beslut på alla nivåer i organisationen.

Våra värderingar uttrycker våra gemensamma övertygelser, oberoende av region och affärsenhet, och lägger grunden för våra höga prestationer genom ett högt medarbetarengagemang. Vi värdesätter:

  • Framgångar för kunden – vi gör våra kunder till vinnare
  • Tillit – vi litar på varandra
  • Passion – vi har passion för det vi gör
  • Förändring – vi förändras för att ligga steget före
  • Prestation – vi är lönsamma och kan därför forma vår framtid

Läs mer om våra värderingar

Volvokoncernen är världens tjugonde bästa arbetsplats tack vare sin kultur

Under 2020 tog sig Volvokoncernen in på Great Place to Work® Institute och Fortunes lista över världens 25 bästa arbetsplatser. Företagets vinnande kultur främjas av starka kopplingar och meningsfullt arbete.

Martin Lundstedt, VD och koncernchef vid Volvokoncernen, säger: – Alla fantastiska kolleger som arbetar här ger vårt företag en otrolig styrka. Människor som är beredda att ta ansvar för sin länk i kedjan men även för helheten.

Läs hela berättelsen.

Agila arbetssätt

I vår föränderliga värld är viljan att lära och förändring nödvändig för att förbli en ledare i branschen. Innovation utgår från viljan att förändras. Vi på Volvokoncernen är intresserade av och nyfikna på vår omvärld. Vi söker aktivt efter lösningar som kan förbättra både kundernas och vår egen verksamhet. Vi försöker skapa förbättringar både inom och utanför företaget. Att vara öppensinnad och dela med oss av vår kunskap är en del av vår arbetskultur. Vi förändras genom att utvärdera vad vi gör, hur vi gör det och se om vi kan hitta ett smartare sätt att göra det på.

Att arbeta inom Volvokoncernen innebär även att du blir kollega med några av branschens skarpaste hjärnor. Vi samarbetar i team, med andra team och i nätverk på ett öppet och transparent sätt. Vi arbetar tillsammans med externa partners, startupföretag, leverantörer, den akademiska världen och myndigheter för att uppnå fart och skapa innovationer åt våra kunder. Se en video om CampX – en av våra innovationsarenor där våra agila arbetssätt kommer till liv.

Att låta alla göra sina röster hörda på riktigt​

Medarbetarengagemang utgör den drivande kraften bakom högpresterande organisationer. Det är därför som en öppen dialog, feedback och transparent kommunikation utgör kärnan i vår företagskultur. Eftersom vi arbetar i en snabbföränderlig miljö är årliga prestationsutvärderingar och tunga HR-processer inte längre relevanta. Vi strävar efter att ha korta och frekventa kontakter mellan chefer och medarbetare för att dela synpunkter, utvärdera prestationer och besluta om åtgärder – allt för att medarbetaren själv ska kunna ta ansvar för sin karriär. 

Cheferna har dessutom möjlighet att när som helst kunna få feedback från teamet via så kallade Pulse Checks. Vi diskuterar våra mål, vi uppmärksammar problem och löser dem, vi firar våra framgångar och vi lär oss av våra misstag. Vår raka och öppna dialog suddar ut gränserna mellan oss. Vi litar på varandra och utgår från att andra team alltid gör sitt bästa. 

Vartannat år distribueras en global undersökning på företagsnivå till alla medarbetare, för att samla feedback från hela organisationen och utgöra underlag till förbättringsplaner.