Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen

Volvokoncernens medarbetare utgör en familj bestående av nästan 100 000 personer. Vi har alla självklart även en mängd åtaganden utanför jobbet – familjer, hem och andra aktiviteter – som vi tycker om och är viktiga för oss. Vi är föräldrar, barn, partner, vänner och lagkamrater. Det är viktigt att se till att vi alla kommer hem välbehållna till våra familjer och hemmiljöer varje dag.

Volvokoncernens familj försvagas om medarbetarnas välmående blir lidande. Medarbetarnas hälsa är viktig för oss och hälso- och arbetssäkerhetsfrågor har därför högsta prioritet vid Volvokoncernen. All vår verksamhet följer självklart alla tillämpliga säkerhetsbestämmelser. Vi tar även hand om varandra och har målsättningen att skapa miljöer där vi alla kan prestera och känna oss fullständigt engagerade. 

Välbefinnande på arbetsplatsen handlar om att känna sig trygg, både fysiskt och mentalt. Det handlar även om möjligheten att växa, lära sig nya saker och känna sig motiverad av inspirerande uppdrag. Det handlar om att ha tydliga roller och förväntningar – och sist men inte minst om att ha roligt på jobbet.

Att ta väl hand om varandra är en viktig del av vår kultur. Det är denna mentalitet som gör Volvokoncernens medarbetare till en stark och framgångsrik familj. Vi erbjuder ett brett spektrum av åtgärder för att säkerställa att vår familj av medarbetare förblir hälsosam och känner sig väl omhändertagen.

 

Vi bryr oss om våra medarbetare

Hälsa och säkerhet vid Volvokoncernen

Vi kompromissar aldrig med säkerheten vid Volvokoncernens arbetsplatser och vi undviker alltid alla typer av beteenden som riskerar medarbetarnas säkerhet. All vår verksamhet regleras av säkerhetsstandarder. Vi använder beprövade metoder för att stärka våra team och sträva mot vårt mål om noll olyckor. Alla i vår organisation har rätten och skyldigheten att ta upp frågor som förbättrar säkerheten på arbetsplatsen – den utgör en viktig del av medarbetarnas välbefinnande.

Vår skadestatistik minskar sett till helheten. Årligen sker inga olyckor alls vid cirka 30 av våra fabriker. Alla våra varumärken och affärsområden har uppställda mål för att minska antalet olycksfall och skador. Tills dess att vi når vårt mål om noll olyckor finns det alltid mer att göra för att förbättra medarbetarnas välbefinnande.

Mental hälsa

Mental hälsa behöver uppmärksammas och medvetandegöras. Vi anser att tydliga roller och förväntningar, tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna, lämpliga arbetsmiljöer och stöd utgör hörnstenarna för hälsosamma arbetsplatser. 

Enligt Världshälsoorganisationen (World Health Organization) lider var fjärde person av psykiska problem idag, till exempel i form av stressymtom, depression, utbrändhet och självmordstankar. Volvokoncernen erbjuder en mängd olika stödåtgärder för att identifiera varningssignaler och motverka faktorer som kan ge upphov till stress – från appar och träningsvideor till personliga möten med psykologer och arbetsterapeuter. En förbättrad mental hälsa på arbetsplatsen leder till högre prestationer, högre förtroende mellan individer och inom team, och högt engagemang.

Aktivitetsbaserat arbete

Den fysiska miljön bidrar i hög grad till att skapa ett hälsosamt arbete och goda prestationer. Många av Volvokoncernens anläggningar har en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det ger medarbetarna möjlighet att flytta runt mellan lämpliga arbetsplatser under olika delar av dagen eller i samband med olika uppgifter, till exempel ett Skype-samtal, ett gruppmöte, en informell diskussion, en aktivitet som kräver hög koncentration eller en fikapaus. Att känna sig ”hemma” på våra kontor och andra arbetsytor är viktigt för att känna sig stolt och glad på jobbet.

Hälsofrämjande aktiviteter

Volvokoncernen främjar en hälsosam livsstil och tillhandahåller information om sömn, mat och träning via webbseminarier och lokala föreläsningar. Vid de flesta av våra anläggningar har medarbetarna möjlighet att träna eller delta i yoga-, avslappnings- och mindfulnesspass. Vi uppmärksammar fördelarna med både mental och fysisk träning och uppmuntrar aktivt våra medarbetare att delta i dessa aktiviteter.

Vi bryr oss om varandra

Vi anser att en förutsättning för att möjliggöra goda prestationer på en arbetsplats är att ta hand om varandra. Medarbetarnas välbefinnande är – och har alltid varit – avgörande för vår framgång. När var och en respekteras för sin talang, personlighet, kultur, bakgrund och ambition kan vi uppnå mer och hela tiden överträffa förväntningarna.

Vi har ett ansvar att vara medvetna om vad som händer runtomkring oss. Behöver din kollega en hjälpande hand eller en vän som lyssnar? Vi är uppmärksamma – om någon sitter ensam frågar vi om det finns något vi kan göra.

Det löfte vi bör ge varandra är att ha som högsta prioritet, oavsett vad vi gör, att alltid fokusera på att våra kolleger och partners ska komma välbehållna hem till sina familjer och vänner. Det är att vara ett fantastiskt företag.

När vi uppnår en känsla av välbefinnande på vår arbetsplats, i en tillitsfull och inkluderande miljö, trivs vi med att delta. Vill du också delta och bli en del av Volvokoncernen?

Läs mer