Varför arbeta inom Volvo?

Du tillbringar en stor del av ditt liv på jobbet – och vi tycker att den tiden ska värdesättas. Är Volvo ett bra företag att arbeta för? Vi frågade våra medarbetare om vad som engagerar dem varje dag på jobbet. Här är de fem huvudsakliga anledningarna våra medarbetare nämnde.

Många företag har ett inspirerande syfte, är ledande inom innovation eller har en stark kultur med möjligheter att utvecklas och goda ersättningsvillkor. Det är kombinationen av alla dessa fem egenskaper som gör oss unika och är orsaken till varför människor vill arbeta för och göra affärer med oss.

Lämna över samhället i gott skick till nästa generation

När du arbetar inom transportbranschen har du makten att forma det samhälle du lever i. Varje dag ser våra produkter till att människor får mat på bordet, att barn kommer till skolan på ett säkert sätt och att vägar och byggnader uppförs. Framtidsprognoserna säger att efterfrågan på transporter och byggande kommer att fortsätta öka. Det är vårt jobb att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som är säkra, effektiva och hållbara. När du arbetar inom Volvo blir du en del av en global och ledande branschaktör och får möjlighet att förändra saker på riktigt.

Arbeta med den senaste tekniken

Inom Volvokoncernen innebär teknik viljan att röra oss framåt, och att ständigt arbeta tillsammans för att bli ännu bättre – alltid med ett syfte. Globala rörelser som urbanisering, globalisering, digitalisering och ett ökat fokus på hållbarhet driver oss att utveckla banbrytande teknik som blir avgörande för nästa generations transport- och infrastrukturlösningar.

Automatiserad körning, elektromobilitet och uppkopplade fordon ger effektivare, säkrare och renare samhällen möjlighet att växa och blomstra. När du arbetar inom Volvo, arbetar du tillsammans med några av de vassaste och mest kreativa människorna i branschen för att forma den värld du vill leva i.

En omhändertagande kultur där din röst hörs

Volvokoncernen har under nästan ett århundrade främjat en omhändertagande kultur. Vi är fast beslutna att göra din arbetsplats säker och främjar en hälsosam livsstil för alla våra medarbetare. Vi hämtar styrka från vår mångfald. Hos oss kan du göra din röst hörd och dina idéer spelar roll, oberoende av din titel.

Det vardagliga arbetet vid Volvo formas i ett klimat av stöd och respekt. Människor brinner för sitt arbete, strävar efter att prestera högt och utvecklas genom lagarbete. Vi är övertygade om att en kultur och ett ledarskap som är transparent och inkluderande är det bästa sättet att ge varje individ möjligheten att göra sitt bästa.

Utforma din egen karriär

Dina möjligheter att utvecklas vid Volvokoncernen är obegränsade. När du arbetar inom Volvo kan du utforska karriärmöjligheterna bland våra 12 varumärken, 100 platser samt inom ett stort antal yrken. Du kommer att tilldelas utmanande uppdrag och dina behov av nya kunskaper och utbildning kommer att tillgodoses via vårt eget företagsuniversitet. Om du vill vidga dina vyer kan du dessutom söka uppdrag utomlands. Du kan även få internationell erfarenhet utan att resa, genom att arbeta i globala team. Sätt upp ett mål så hjälper vi dig att nå det! 

Bli belönad för ditt bidrag

Volvokoncernen strävar efter att ha en tydlig, transparent och enkel kompensationsstrategi som motiverar dig att bidra till företagets tillväxt. Du får en konkurrenskraftig grundlön som du kan öka genom goda individuella prestationer.

Du kan även dra nytta av en rörlig lönedel som är knuten till kollektiva mål. Den ekonomiska kompensationen utgör dock bara en del av hela paketet. Vi erbjuder även gedigna förmåner anpassade till det som ger störst utbyte i ditt land, till exempel pensions- och sjukförsäkringar i kombination med en uppsättning program som stöder dig under olika faser av din livsresa och underlättar en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.  

Arbetsgivarutmärkelser

Många företag har ett inspirerande syfte, är ledande inom innovation eller har en stark kultur med möjligheter att utvecklas och goda ersättningsvillkor. Vi anser att det är kombinationen av alla dessa fem parametrar som gör oss unika och som är orsaken till att så många vill arbeta inom Volvokoncernen. En av våra ambitioner är att vara den mest eftertraktade arbetsgivaren i branschen eftersom det hjälper oss att både attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Här är några exempel på de internationella utmärkelser vi har fått som ledande arbetsgivare: