Mångfald & inkludering inom Volvokoncernen

På Volvokoncernen känner vi en stark passion för mångfald och inkludering. Passion är ett av våra kärnvärden där Volvokoncernens mångfald och inkluderande arbetsmiljö spelar en central roll. Vi har passion för att utbyta idéer, för att utforska olika perspektiv och nya kulturer, för att utvecklas bortom gränserna för hur vi uppfattar världen och våra egna förmågor.

Vi skapar en arbetsmiljö där du kan vara dig själv - varje dag. Vi vet att när människor får utrymme att vara sig själva gynnar det oss alla. Det leder till bättre beslut, innovativt tänkande och bättre kommunikation med våra kunder.

För att kontinuerligt främja mångfald och inkludering på våra arbetsplatser ger vi ledare och anställda möjligheten att utveckla sin kompetens inom mångfald och inkludering. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden inom Volvokoncernen och implementerar strategier så att vår verksamhet återspeglar vår mångfacetterade och mångkulturella värld.

Mångfald och inkludering- Vår strävan efter jämställdhet

Alla våra kulturer

Volvokoncernens styrka är vår mångfald. Hos oss finns över 130 nationaliteter utspridda över 190 olika nationer som arbetar tillsammans. Alla med olika sedvänjor, religioner och etniska bakgrunder. Som ett globalt företag kan vi tack vare våra diversifierade nätverk identifiera nya trender snabbare. Våra olika perspektiv bidrar till energi, engagemang och passion. De är grundläggande för att ta smarta beslut och i slutändan uppfylla företagets syfte.

 

Kvinnor & män

Oavsett om det är medvetet eller omedvetet så spelar könstillhörighet en stor roll för hur vi uppfattar oss själv och varandra. Vi eftersträvar en välbalanserad kultur, och att en mix av kvinnor, män och icke-binära människor arbetar tillsammans på alla organisationsnivåer. Vi uppmuntrar flexibilitet för att både arbetande män och kvinnor ska kunna ta sitt ansvar i hemmet. Vi skapar lika möjligheter för alla att ta del av ledarskapsutveckling och strävar efter en fördelning på 35-50% av varje kön i alla våra arbetslag.

Sexuell läggning och könsidentitet

Vi är pionjärer bland Europas industriella teknikföretag. Vårt globala LGBTQ+ nätverk V-EAGLE skapades för 15 år sedan, det första i branschen. Vi är stolta över vårt arbete med inkludering av lesbiska, gay, bi, queer, trans, intersex, (+) och heterosexuella medarbetare. I USA introducerade vi erkännande av homosexuella pars rättigheter innan någon rättslig status introducerats. Vi vet att arbetsliv och privatliv allt oftare överlappar, det är viktigt att få vara sig själv vi både på och utanför jobbet.

Funktionsvariationer

Om någon som är annorlunda uppfattas ha en funktionsnedsättning eller en funktionsvariation är en fråga om inställning. Ett inkluderande tankesätt innebär att vi värdesätter allas unika egenskaper och att mångfald och jämställdhet skapar arbetslag som är sammansvetsade, där varje person bidrar på sitt unika sätt. Vi har en lång tradition av att inkludera funktionsvariationer i våra verksamheter, speciellt i våra nyckelområden, och vi ökar detta fokus i det globala perspektivet. Vårt senaste medarbetarnätverk startades i Sverige för att stödja funktionsvariationer.

Generationer

Vi har idag en otrolig möjlighet att anamma idéer och perspektiv från fler generationer på arbetsplatsen än någonsin tidigare. Idag arbetar fem generationer sida vid sida inom Volvokoncernen. Detta gör det möjligt att lära av människors långa erfarenhet, och samtidigt ta del av nya och uppfriskande perspektiv. Våra nätverk för yngre medarbetare hjälper oss att främja generationsövergripande kontakt och förståelse. Vi värderar mångfald på arbetsplatsen mellan generationer så mycket att vi till och med har en målsättning att det ska finnas en åldersskillnad på minst 20 år mellan den yngsta och äldsta medlemmen i alla våra arbetslag.

Mångfaldsnätverk

Volvokoncernens arbete för inkludering skiner som ljusast i våra mångfaldsnätverk. Dessa nätverk får vår mångfald att blomstra och de engagerar våra anställda att göra Volvokoncernen ännu mer inkluderande. Volvokoncernens mångfaldsnätverk runt om i världen främjar kvinno- och könsbalans, jämställdhet mellan generationer, LGBTQ+, multikulturell inkludering såväl som inkludering av funktionsvariationer. Våra nätverk arbetar tillsammans med ledare och anställda för att skapa en djupare förståelse inom dessa viktiga frågor.

Volvokoncernens globala närvaro:

  • 100 000 anställda
  • Ungefär 140 olika nationaliteter finns representerade inom organisationen
  • En kundkrets som sträcker sig över fler än 190 olika marknader

Läs mer om vår globala närvaro

Könsfördelning bland alla anställda

Könsfördelning bland chefer

Fördelning av arbetsroller