Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 juni 2015  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,204,571

356,735

142,561,306

6.7%

21.2%

7.02%

22.16%

2. Cevian Capital

86,274,625

87,969,025

174,243,650

8.2%

14.2%

8.58%

14.81%

3. Norges Bank Investment Management

31,564,757

84,778,215

116,342,972

5.5%

6.0%

5.73%

6.24%

4. SHB 2

37,468,754

4,457,451

41,926,205

2.0%

5.7%

2.07%

5.91%

5. Alecta

23,175,000

55,210,000

78,385,000

3.7%

4.3%

3.86%

4.47%

6. AFA Insurance

21,236,863

3,655,623

24,892,486

1.2%

3.2%

1.23%

3.37%

7. AMF Insurance & Funds

13,625,000

33,505,277

47,130,277

2.2%

2.5%

2.32%

2.64%

8. AP4 Fund

10,842,024

7,947,012

18,789,036

0.9%

1.7%

0.93%

1.81%

9. Swedbank Robur Funds

1,628,783

84,210,617

85,839,400

4.0%

1.5%

4.23%

1.57%

10. Skandia Liv

5,092,575

4,650,007

9,742,582

0.5%

0.8%

0.48%

0.87%

11. SHB Funds

2,702,450

26,359,958

29,062,408

1.4%

0.8%

1.43%

0.83%

12. Harbor Funds Inc

0

49,961,776

49,961,776

2.3%

0.7%

2.46%

0.78%

13. Nordea Funds

48,125

33,510,494

33,558,619

1.6%

0.5%

1.65%

0.53%

14. Didner & Gerge Funds

0

31,714,260

31,714,260

1.5%

0.5%

1.56%

0.49%

15. Volvo Pension Foundations

3,041,795

943,179

3,984,974

0.2%

0.5%

0.20%

0.49%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

77,750,795

98,478,930

4.6%

4.3%

0.0%

0.0%

43.8%

67.0%

Registrerade aktier

508,409,047

1,620,011,173

2,128,420,220

Utestående aktier

487,680,912

1,542,260,378

2,029,941,290

Registrerade röster

508,409,047

162,001,117

670,410,164

Utestående röster

487,680,912

154,226,038

641,906,950  
Källa. SIS Ägarservice AB 2015-06-30

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.             
1 Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring 
2 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446
ADR Cusip:
VOLV Y: 928856400