Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 juni 2016  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,154,571

26,426

142,180,997

6.7%

21.3%

7.00%

22.23%

2. Cevian Capital

87,474,625

83,040,832

170,515,457

8.0%

14.3%

8.39%

14.98%

3. Norges Bank Investment Management

31,564,757

72,356,338

103,921,095

4.9%

5.8%

5.12%

6.07%

4. SHB 1

32,027,820

0

32,027,820

1.5%

4.8%

1.58%

5.01%

5. Alecta

23,175,000

56,785,000

79,960,000

3.8%

4.3%

3.94%

4.51%

6. AMF Insurance & Funds

14,500,000

44,839,494

59,339,494

2.8%

2.8%

2.92%

2.97%

7. AFA Insurance

18,709,270

2,513,518

21,222,788

1.0%

2.8%

1.04%

2.97%

8. AP4 Fund

10,756,579

15,319,993

26,076,572

1.2%

1.8%

1.28%

1.92%

9. Swedbank Robur Funds

2,986,858

88,342,589

91,329,447

4.3%

1.8%

4.50%

1.85%

10. Sjöberg Foundation

5,620,000

4,380,000

10,000,000

0.5%

0.9%

0.49%

0.95%

11. Skandia Life

5,168,163

6,322,257

11,490,420

0.5%

0.9%

0.57%

0.91%

12. AP1 Fund 

 0

47,982,580

47,982,580

2.3%

0.7%

2.36%

0.75%

13. SHB Funds incl. XACT

 2,699,113

 17,631,588

 20,330,701

 1.0%

 0.7%

 1.00%

 0.70%

14. SEB Funds & Life 

 963,758

 33,117,359

 34,081,117

 1.6%

 0.6%

 1.68%

 0.67%

15. Nordea Funds 

 691,237

 35,563,517

 36,254,754

 1.7%

 0.6%

 1.78%

 0.66%

      Volvo Treasury Stock

20,728,135

76,481,824

97,209,959

 

 

 

43.65%

67.14%

Registrerade aktier

505,481,960

1,622,938,260

2,128,420,220

Utestående aktier

484,753,825

1,546,456,436

2,031,210,261

Registrerade röster

505,481,960

162,293,826

667,775,786

Utestående röster

484,753,825

154,645,644

639,399,469 Källa: Modular Finance 2016-06-30

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.
          
1 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446