Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 31 mars 2015  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,154,571

3,822,713

145,977,284

6.9%

21.2%

7.19%

22.15%

2. Cevian Capital

86,274,625

87,969,025

174,243,650

8.2%

14.1%

8.58%

14.78%

3. SHB 2

37,397,825

4,567,279

41,965,104

2.0%

5.6%

2.07%

5.88%

4. Norges Bank Investment Management

27,604,757

55,408,558

83,013,315

3.9%

4.9%

4.09%

5.15%

5. Alecta

23,175,000

60,210,000

83,385,000

3.9%

4.3%

4.11%

4.54%

6. AFA Insurance

21,236,863

4,733,703

25,970,566

1.2%

3.2%

1.28%

3.37%

7. AMF Insurance & Funds

13,620,000

44,777,326

58,397,326

2.7%

2.7%

2.88%

2.81%

8. AP4 Fund

10,889,155

6,187,760

17,076,915

0.8%

1.7%

0.84%

1.79%

9. Swedbank Robur Funds

2,031,641

87,384,728

89,416,369

4.2%

1.6%

4.40%

1.67%

10. SHB Funds

4,105,747

26,757,360

30,863,107

1.5%

1.0%

1.52%

1.05%

11. Skandia Liv

5,092,575

6,371,826

11,464,401

0.5%

0.9%

0.56%

0.89%

12. SEB AB

4,586,741

5,270,738

9,857,479

0.5%

0.8%

0.49%

0.79%

13. Harbor Funds Inc

0

44,407,368

44,407,368

2.1%

0.7%

2.19%

0.69%

14. Nordea Funds

1,024,262

31,005,148

32,029,410

1.5%

0.6%

1.58%

0.64%

15. Volvo Pension Foundations

3,409,654

724,507

4,134,161

0.2%

0.5%

0.20%

0.54%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

77,750,795

98,478,930

4.6%

4.2%

0.0%

0.0%

46.9%

68.6%

Registrerade aktier

510,114,267

1,618,305,953

2,128,420,220

Utestående aktier

489,386,132

1,540,555,158

2,029,941,290

Registrerade röster

510,114,267

161,830,595

671,944,862

Utestående röster

489,386,132

154,055,516

643,441,648  
Källa. SIS Ägarservice AB 2015-03-31

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.             
1 Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring 
2 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446
ADR Cusip:
VOLV Y: 928856400