Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 31 mars 2016  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,154,571

1,518,008

143,672,579

6.8%

21.3%

7.07%

22.26%

2. Cevian Capital

87,474,625

90,003,025

177,477,650

8.3%

14.4%

8.74%

15.09%

3. Norges Bank Investment Management

31,507,796

83,131,870

114,639,666

5.4%

6.0%

5.64%

6.23%

4. SHB 1

34,727,820

0

34,727,820

1.6%

5.2%

1.71%

5.43%

5. Alecta

23,175,000

56,785,000

79,960,000

3.8%

4.3%

3.94%

4.51%

6. AFA Insurance

20,254,463

2,885,118

23,139,581

1.1%

3.1%

1.14%

3.21%

7. AMF Insurance & Funds

13,750,000

41,122,643

54,872,643

2.6%

2.7%

2.70%

2.79%

8. AP4 Fund

10,849,897

15,089,693

25,939,590

1.2%

1.9%

1.28%

1.93%

9. Swedbank Robur Funds

2,968,386

89,582,432

92,550,818

4.3%

1.8%

4.56%

1.87%

10. Sjöberg Foundation

5,620,000

4,380,000

10,000,000

0.5%

0.9%

0.49%

0.95%

11. Skandia Life

4,991,379

5,410,476

10,401,855

0.5%

0.8%

0.51%

0.87%

12. SHB Funds incl. XACT

2,734,260

22,805,940

25,540,200

1.2%

0.8%

1.26%

0.78%

13. AP1 Fund 

 0

45,662,580

45,662,580

2.1%

0.7%

2.25%

0.71%

14. Nordea Funds 

 633,149

 33,310,132

 33,943,281

 1.6%

 0.6%

 1.67%

 0.62%

15. Didner & Gerge Funds

0

36,465,772

36,465,772

1.7%

0.5%

1.80%

0.57%

      Volvo Treasury Stock

20,728,135

76,645,728

97,373,863

 

 

 

44.75%

67.82%

Registrerade aktier

505,481,960

1,622,938,260

2,128,420,220

Utestående aktier

484,753,825

1,546,292,532

2,031,046,357

Registrerade röster

505,481,960

162,293,826

667,775,786

Utestående röster

484,753,825

154,629,253

639,383,078Källa: Modular Finance 2016-03-31

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.
          
1 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446