Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 december 2015  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,155,301

1,516,361

143,671,662

6.8%

21.3%

7.07%

22.26%

2. Cevian Capital

86,274,625

84,240,832

170,515,457

8.0%

14.2%

8.40%

14.81%

3. Norges Bank Investment Management

31,160,757

81,558,836

112,719,593

5.3%

5.9%

5.55%

6.15%

4. SHB 1

37,356,982

202,757

37,559,739

1.8%

5.6%

1.85%

5.85%

5. Alecta

23,175,000

56,785,000

79,960,000

3.8%

4.3%

3.94%

4.51%

6. AFA Insurance

21,236,863

3,500,505

24,737,368

1.2%

3.2%

1.22%

3.38%

7. AMF Insurance & Funds

13,225,000

36,067,749

49,292,749

2.3%

2.5%

2.43%

2.63%

8. AP4 Fund

10,829,643

13,725,089

24,554,732

1.2%

1.8%

1.21%

1.91%

9. Swedbank Robur Funds

2,727,696

87,463,953

90,191,649

4.2%

1.7%

4.44%

1.79%

10. Skandia Liv

4,991,379

5,548,691

10,540,070

0.5%

0.8%

0.52%

0.87%

11. SHB Funds

2,647,576

22,873,708

25,521,284

1.2%

0.7%

1.26%

0.77%

12. Didner & Gerge Funds

0

41,532,832

41,532,832

2.0%

0.6%

2.05%

0.65%

13. AP1 Fund 

 0

40,618,397

40,618,397

1.9%

0.6%

2.00%

0.64%

14. Nordea Funds 

 622,068

 26,410,933

 27,033,001

 1.3%

 0.5%

 1.33%

 0.51%

15. Volvo Pension Foundations

2,972,017

953,448

3,925,465

0.2%

0.5%

0.19%

0.48%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

76,975,610

97,703,745

4.59%

4.26%

0.00%

0.00%

43.45%

67.20%

Registrerade aktier

505,481,960

1,622,938,260

2,128,420,220

Utestående aktier

484,753,825

1,545,962,650

2,030,716,475

Registrerade röster

505,481,960

162,293,826

667,775,786

Utestående röster

484,753,825

154,596,265

639,350,090Källa: Modular Finance 2015-12-30

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.
          
1 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446