Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 september 2014  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,164,571

6,448,694

148,613,265

7.0%

21.2%

7.3%

22.1%

2. Cevian Capital

 84,383,884

 24,490,311

 108,874,195

5.1%

12.9%

5.4%

13.4%

3. Norges Bank Investment Management

31,504,757

93,015,840

124,520,597

5.9%

6.0%

6.1%

6.3%

4. SHB 2

37,359,589

786,792

38,146,381

1.8%

5.5%

1.9%

5.8%

5. Alecta

23,175,000

66,710,000

89,885,000

4.2%

4.4%

4.4%

4.6%

6. AFA Insurance

22,006,263

3,998,483

26,004,746

1.2%

3.3%

1.3%

3.5%

7. AMF Insurance & Funds

13,150,000

41,600,007

54,750,007

2.6%

2.6%

2.7%

2.7%

8. AP4 Fund

10,913,777

5,996,140

16,909,917

0.8%

1.7%

0.8%

1.8%

9. Swedbank Robur Funds

2,079,379

89,693,648

91,773,027

4.3%

1.6%

4.5%

1.7%

10. Skandia Liv

6,754,381

6,699,528

13,453,909

0.6%

1.1%

0.7%

1.1%

11. SHB Funds

4,397,208

27,822,634

32,219,842

1.5%

1.1%

1.6%

1.1%

12. Harbor Funds Inc

0

49,961,776

49,961,776

2.3%

0.7%

2.5%

0.8%

13. Nordea Funds

839,769

30,410,284

31,250,053

1.5%

0.6%

1.5%

0.6%

14. Volvo Pension Foundations

3,468,145

735,813

4,203,958

0.2%

0.5%

0.2%

0.5%

15. Didner & Gerge Funds

0

33,214,260

33,214,260

1.6%

0.5%

1.6%

0.5%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

79,070,096

99,798,231

4.7%

4.2%

0.0%

0.0%

42.6%

66.6%

Registrerade aktier

 513,115,100

1,615,305,120

2,128,420,220

Utestående aktier

492,386,965

1,536,235,024

2,028,621,989

Registrerade röster

513,115,100

161,530,512

674,645,612

Utestående röster

 492,386,965

153,623,502

646,010,467  
Källa. SIS Ägarservice AB 2014-09-30

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.             
1 Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring 
2 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446
ADR Cusip:
VOLV Y: 928856400