Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 December 2013  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

131,506,918

1,259,531

 132,766,449

6.2%

19.4%

6.5%

20.2%

2. Cevian Capital

 68,725,468

 29,776,795

 98,502,263

4.6%

10.5%

4.9%

11.0%

3. Norges Bank Investment Management

31,564,757

 96,780,436

128,345,193

6.0%

6.1%

6.3%

6.3%

4. SHB 2

37,580,009

2,888,040

 40,468,049

1.9%

5.6%

2.0%

5.8%

5. Alecta

23,175,000

 55,710,000

78,885,000

3.7%

4.2%

3.9%

4.4%

6. AMF Insurance & Funds

24,275,703

41,174,663

 65,450,366

3.1%

4.2%

3.2%

4.4%

7. AFA Insurance

23,670,063

1,140,403

 24,810,466

1.2%

3.5%

1.2%

3.7%

8. AP4 Fund

10,914,299

 12,436,667

 23,350,966

1.1%

1.8%

1.2%

1.9%

9. Swedbank Robur Funds

2,803,655

91,185,399

 93,989,054

4.4%

1.8%

4.6%

1.8%

10. Skandia Liv

 10,981,656

4,849,504

 15,831,160

0.7%

1.7%

0.8%

1.8%

11. Nordea Funds

 4,758,182

36,607,928

 41,366,110

1.9%

1.2%

2.0%

1.3%

12. SHB Funds

 2,946,682

29,891,972

 32,838,654

1.5%

0.9%

1.6%

0.9%

13. AP3 Pension Fund

 4,486,162

 11,451,014

 15,937,176

0.7%

0.8%

0.8%

0.9%

14. SEB Funds / Trygg Life Insurance 1

 2,309,074

32,422,644

 34,731,718

1.6%

0.8%

1.7%

0.9%

15. Capital Group Funds

 0

53,148,880

 53,148,880

2.5%

0.8%

2.6%

0.8%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

 79,592,353

 100,320,488

4.7%

4.2%

0.0%

0.0%

43.4%

66.0%

Registrerade aktier

 519,298,953

1,609,121,267

 2,128,420,220

Utestående aktier

 498,570,818

1,529,528,914

2,028,099,732

Registrerade röster

519,298,953

160,912,127

680,211,080

Utestående röster

 498,570,818

152,952,891

651,523,709  
Källa. SIS Ägarservice AB 2013-12-30
Senast uppdaterad: 2014-01-24

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.            
1. Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring
2. Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446
ADR Cusip:
VOLV Y: 928856400