Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 juni 2014  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,034,571

3,353,709

145,388,280

6.8%

21.1%

7.2%

22.0%

2. Cevian Capital

 84,383,884

 18,120,311

 102,504,195

4.8%

12.8%

5.1%

13.3%

3. Norges Bank Investment Management

31,082,673

101,001,492

132,084,165

6.2%

6.1%

6.5%

6.4%

4. SHB 2

37,362,462

1,328,929

38,691,391

1.8%

5.6%

1.9%

5.8%

5. Alecta

23,175,000

66,310,000

89,485,000

4.2%

4.4%

4.4%

4.6%

6. AFA Insurance

21,973,263

1,799,283

23,772,546

1.1%

3.3%

1.2%

3.4%

7. AMF Insurance & Funds

13,150,000

47,510,286

60,660,286

2.9%

2.7%

3.0%

2.8%

8. AP4 Fund

10,892,756

4,918,156

15,810,912

0.7%

1.7%

0.8%

1.8%

9. Swedbank Robur Funds

2,403,075

88,472,519

90,875,594

4.3%

1.7%

4.5%

1.7%

10. Skandia Liv

6,743,279

6,670,834

13,414,113

0.6%

1.1%

0.7%

1.1%

11. SHB Funds

4,264,195

29,777,742

34,041,937

1.6%

1.1%

1.7%

1.1%

12. Harbor Funds Inc

0

49,961,776

49,961,776

2.3%

0.7%

2.5%

0.8%

13. Nordea Funds

715,455

33,637,017

34,352,472

1.6%

0.6%

1.7%

0.6%

14. Volvo Pension Foundations

3,428,145

727,835

4,155,980

0.2%

0.5%

0.2%

0.5%

15. SEB Funds / Trygg Life Insurance 1

689,834

24,237,949

24,927,783

1.2%

0.5%

1.2%

0.5%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

79,568,605

100,296,740

4.7%

4.3%

0.0%

0.0%

42.4%

66.6%

Registrerade aktier

 513,115,548

1,615,304,672

2,128,420,220

Utestående aktier

492,387,413

1,535,736,067

2,028,123,480

Registrerade röster

513,115,548

161,530,467

674,646,015

Utestående röster

 492,387,413

153,573,607

645,961,020  
Källa. SIS Ägarservice AB 2014-06-30

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.             
1 Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring 
2 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446
ADR Cusip:
VOLV Y: 928856400