Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 december 2014  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,154,571

2,339,015

144,493,586

6.8%

21.1%

7.1%

22.0%

2. Cevian Capital

84,383,884

24,490,311

108,874,195

5.1%

12.9%

5.4%

13.4%

3. Norges Bank Investment Management

31,504,757

88,118,086

119,622,843

5.6%

6.0%

5.9%

6.2%

4. SHB 2

37,413,906

2,334,760

39,748,666

1.9%

5.6%

2.0%

5.8%

5. Alecta

23,175,000

64,710,000

87,885,000

4.1%

4.4%

4.3%

4.6%

6. AFA Insurance

22,006,263

4,861,103

26,867,366

1.3%

3.3%

1.3%

3.5%

7. AMF Insurance & Funds

13,165,000

38,879,952

52,044,952

2.4%

2.5%

2.6%

2.6%

8. AP4 Fund

10,901,413

7,063,883

17,965,296

0.8%

1.7%

0.9%

1.8%

9. Swedbank Robur Funds

1,980,725

87,780,047

89,760,772

4.2%

1.6%

4.4%

1.7%

10. Skandia Liv

6,754,381

7,152,502

13,906,883

0.7%

1.1%

0.7%

1.2%

11. SHB Funds

4,061,229

26,648,341

30,709,570

1.4%

1.0%

1.5%

1.0%

12. Harbor Funds Inc

0

49,961,776

49,961,776

2.3%

0.7%

2.5%

0.8%

13. Nordea Funds

895,426

30,745,133

31,640,559

1.5%

0.6%

1.6%

0.6%

14. Volvo Pension Foundations

3,468,145

747,653

4,215,798

0.2%

0.5%

0.2%

0.5%

15. Didner & Gerge Funds

0

33,464,260

33,464,260

1.6%

0.5%

1.6%

0.5%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

78,353,598

99,081,733

4.7%

4.2%

0.0%

0.0%

41.9%

66.4%

Registrerade aktier

 513,115,100

1,615,305,120

2,128,420,220

Utestående aktier

492,386,965

1,536,951,522

2,029,338,487

Registrerade röster

513,115,100

161,530,512

674,645,612

Utestående röster

492,386,965

153,695,152

646,082,117  
Källa. SIS Ägarservice AB 2014-12-30

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.             
1 Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring 
2 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446
ADR Cusip:
VOLV Y: 928856400