Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo den 30 september 2015  

Ägare  Innehav av
A-aktier
Innehav av
B-aktier
Total innehav
A-och B-aktier
Registrerade Utestående
kapital röster kapital röster
1. Industrivärden

142,197,642

537,196

142,734,838

6.7%

21.3%

7.03%

22.25%

2. Cevian Capital

86,274,625

87,969,025

174,243,650

8.2%

14.2%

8.58%

14.87%

3. Norges Bank Investment Management

31,559,757

77,360,477

108,920,234

5.1%

5.9%

5.36%

6.15%

4. SHB 2

37,503,018

2,798,955

40,301,973

1.9%

5.7%

1.98%

5.91%

5. Alecta

23,175,000

56,535,000

79,710,000

3.7%

4.3%

3.93%

4.51%

6. AFA Insurance

21,236,863

3,723,278

24,960,141

1.2%

3.2%

1.23%

3.38%

7. AMF Insurance & Funds

13,625,000

36,628,794

50,253,794

2.4%

2.6%

2.48%

2.70%

8. AP4 Fund

10,842,024

12,172,124

23,014,148

1.1%

1.8%

1.13%

1.89%

9. Swedbank Robur Funds

1,628,783

86,764,278

88,393,061

4.2%

1.5%

4.35%

1.61%

10. Skandia Liv

5,092,575

4,623,637

9,716,212

0.5%

0.8%

0.48%

0.87%

11. SHB Funds

2,650,572

26,200,561

28,851,133

1.4%

0.8%

1.42%

0.82%

12. Harbor Funds Inc

0

49,961,776

49,961,776

2.3%

0.7%

2.46%

0.78%

13. Didner & Gerge Funds

0

36,607,832

36,607,832

1.7%

0.5%

1.80%

0.57%

14. AP1 Fund 

 0

35,142,769

35,142,769

1.7%

0.5%

1.73%

0.55%

15. Volvo Pension Foundations

2,972,017

947,446

3,919,463

0.2%

0.5%

0.19%

0.48%

Volvo Treasury Stock

20,728,135

77,349,687

98,077,822

4.6%

4.3%

0.0%

0.0%

47.2%

68.8%

Registrerade aktier

505,482,285

1,622,937,935

2,128,420,220

Utestående aktier

484,754,150

1,545,588,248

2,030,342,398

Registrerade röster

505,482,285

162,293,794

667,776,079

Utestående röster

484,754,150

154,558,825

639,312,975  
Källa. SIS Ägarservice AB 2015-09-30

En Volvo A-aktie ger en röst på årsstämman. En Volvo B-aktie motsvarar en tiondels röst.             
1 Utgörs av SEB Fonder och SEB-Trygg Liv Försäkring 
2 Utgörs av aktier som innehas av SHB, SHB Pensionsstiftelse, SHB Personalstiftelse, SHB Pensionskassa och Oktogonen

Utdelningen är densamma på A- och B-aktier.

ISIN-koder:
VOLV A: SE0000115420
VOLV B: SE0000115446
ADR Cusip:
VOLV Y: 928856400