Års- och Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsredovisning

Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling genom att leverera långsiktig lönsamhet och värde. Detta är en kombination av att ta ansvar och värna om våra värden kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvokoncernens CSR-arbete är vår väg mot en hållbar utveckling.

Från och med 2015 är Volvokoncernens hållbarhetsrapportering en integrerad del av års- och hållbarhetsredovisningen.