Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publicerades den 12 mars, 2019.
Man kör lastbil | Volvo Group

Under temat Bidra till ökat välstånd beskriver rapporten Volvokoncernens strategi och de aktiviteter som bidrog till att 2018 blev ett rekordår när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten belyser också Volvokoncernens starka ställning inom nya teknologier som elektriska fordon, automation och uppkopplade fordon.

Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och är också en integrerad del i Års och hållbarhetsredovisningen, som förklarar hur Volvokoncernen skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället som i stort.

Documents