Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Volvokoncernens Års- och hållbarhetsredovisning för 2017 publicerades den 13 mars, 2018.
Volvo-lastbil körandes över en bro

Under temat lönsamhet och innovation beskriver rapporten strategin och aktiviteter som bidragit till att 2017 blev ett rekordår för Volvokoncernen när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten belyser också Volvokoncernens starka ställning inom nya teknologier som elektromobilitet, automation och uppkopplade fordon samt ger en beskrivning av de nya produkter som lanserades under 2017.

Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och är också en integrerad del i rapporten. Års- och hållbarhetsredovisningen ger också en inblick i hur Volvokoncernen skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället som i stort.

Documents