Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapporten var publicerad den 25 mars 2015.

Vi har en helhetssyn på hållbar utveckling genom att leverera långsiktig lönsamhet och värde. Detta är en kombination av att ta ansvar och värna om våra värden kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvokoncernens CSR-arbete är vår väg mot en hållbar utveckling.

Documents