Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publicerades den 25 februari 2020.
Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Under temat Leverera idag och förändra för framtiden beskriver rapporten Volvokoncernens strategi och de aktiviteter som bidrog till att 2019 blev ett rekordår när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten belyser också Volvokoncernens senaste utveckling inom nya teknologier som elektriska fordon, automation och uppkopplade fordon.

Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och är också en integrerad del i Års- och hållbarhetsredovisningen, som förklarar hur Volvokoncernen skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället i stort.

– 2019 var ett starkt år för Volvokoncernen. Vi ökade vår nettoomsättning med 11% till 432 miljarder kronor och förbättrade rörelseresultatet till nästan 50 miljarder. Detta är resultatet av hårt arbete i hela koncernen och jag vill rikta ett varmt tack till alla kollegor för deras insatser. Det var också ett år som verkligen satte fokus på betydelsen av att både leverera en god lönsamhet och samtidigt investera för framtiden och i de teknologier som förändrar vår bransch, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Documents