Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerades 26 februari 2021.
En man som tankar sin lastbil | Volvo Group

Under ett år med många utmaningar, levererade Volvokoncernen en bra lönsamhet och stärkte sin finansiella ställning.

Rapporten beskriver Volvokoncernens strategi som syftar till att uppfylla missionen att bidra till ökat välstånd med transport- och infrastrukturlösningar, där förmågan att både kunna leverera här och nu och samtidigt förändra och bygga för framtiden är av avgörande betydelse.

– Under 2020 ställde den globala pandemin oss inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid. Tillsammans med affärspartners och leverantörer stöttade vi våra kunder genom krisens alla skeden. Vi hanterade dramatiska svängningar i efterfrågan samtidigt som vi tog avgörande kliv framåt mot morgondagens fossilfria transportsystem. Vi visade att vi har förbättrat vår volym- och kostnadsflexibilitet avsevärt, vilka var avgörande faktorer bakom vår förmåga att upprätthålla lönsamheten under 2020. Trots att vi tappade nästan 100 miljarder kronor i intäkter kunde vi leverera ett justerat rörelseresultat på 28,6 miljarder med en marginal på 8,4%. Jag vill tacka alla mina kollegor och våra affärspartners för fantastiskt fina insatser under väldigt svåra omständigheter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Documents