Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Volvokoncernens års- och hållbarhetsredovisning för 2021 publicerades 25 februari 2022.
Grön ellastbil på vägen | Volvo Group

– Vi har ett brett utbud av elektriska lastbilar, bussar och maskiner, höga marknadsandelar och ett stort intresse från våra kunder. Tillsammans med våra kunder och partners är vi i en stark position för att leda omställningen av vår bransch mot en mer hållbar framtid, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under 2021 steg koncernens nettoomsättning till 372 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 41,0 miljarder med en justerad rörelsemarginal på 11,0%. Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 25,3%.

Documents