Årsredovisning 2022

Volvokoncernens årsredovisning för 2022 publicerades den 28 februari 2023
Grön ellastbil på vägen | Volvo Group

– Vi har en stark grund i vår starka finansiella ställning, kundrelationer, industriella system, teknik, produkter och tjänster och – viktigast av allt – våra människor. Dessa förmågor och kompetenser kommer att vara lika viktiga framgent när vi tillsammans med våra kunder och partners formar den värld vi vill leva i, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Under 2022 ökade Volvokoncernens nettoomsättning med över 100 miljarder kronor till 473,5 miljarder kronor och det justerade rörelseresultat steg till 50,5 miljarder kronor (41,0), med en justerad rörelsemarginal på 10,7% (11,0). Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 27,4% (25,3).

Documents