Års- och hållbarhetsredovisning 2016

Volvokoncernens Års- och hållbarhetsredovisning för 2016 publicerades den 13 mars, 2017.
Volvo lastbil och maskin | Volvo Group

Idag, måndagen den 13 mars 2017, publicerar AB Volvo sin Års- och hållbarhetsredovisning för 2016. Även i år är hållbarhetsrapporteringen en integrerad del av Års- och hållbarhetsredovisningen, som fokuserar på Volvokoncernens förmåga att skapa värde för kunder, aktieägare och andra intressenter.

I Års- och hållbarhetsredovisningen kan man läsa mer om automation, uppkoppling, elektrifiering och alternativa bränslen och utveckling inom andra områden som kommer att skapa fördelar för kunder, samhälle och miljön.

Dokument