Volvos styrelse

AB Volvo

AB Volvos styrelse består av nio ledamöter som valts av bolagsstämman. I styrelsen sitter dessutom tre ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationerna. Carl-Henric Svanberg är styrelsens ordförande. Olof Persson, koncernchef, är en av ledamöterna i styrelsen. Sofia Frändberg, chefsjurist, är styrelsens sekreterare. Under 2014 hölls nio ordinarie styrelsemöten, två extraordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte.

Ladda ner