Volvos styrelse

AB Volvos styrelse

AB Volvos styrelse består av nio ledamöter som valts av bolagsstämman. I styrelsen sitter dessutom tre ordinarie ledamöter och två suppleanter som har utsetts av arbetstagarorganisationerna. Carl-Henric Svanberg är styrelsens ordförande. Olof Persson, koncernchef, är en av ledamöterna i styrelsen. Sofia Frändberg, chefsjurist, är styrelsens sekreterare. Under 2013 hölls nio ordinarie möten och ett konstituerande möte.

Ladda ner