Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Volvo Group berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Ceníme si dôveru, ktorú nám prejavujete poskytnutím svojich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme vždy využívať spôsobom, ktorý je férový a hodný tejto dôvery.

Vždy budeme voči vám transparentní ohľadom údajov, ktoré zhromažďujeme, a to, ako s nimi nakladáme, s kým ich zdieľame a na koho sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek obáv.

English-Angličtina ; Dutch-Nederlands ; French-Français ; German-Deutsche ; Polish-Polski ; Spanish-Español ; Swedish-Svenska ; Italian-Italiano ; Norwegian-Norsk ; Finnish-Suomalainen ; Danish-Dansk ; Albanian-Shqiptar ; Belarusian-беларускі ; Bosnian-Bosanski ; Bulgarian-български ; Croatian-Hrvatski ; Czech-ČeštinaEstonian-Eesti keel ; Greek-Ελληνικά ; Hungarian-Magyar ; Latvian-Latviešu ; Lithuanian-LietuviškaiMacedonian-Македонски ; Portuguese-PortuguêsRomanian-Română ; Russian-Pусский ; Serbian-Српски ; Slovenian-Slovenščina ; Ukrainian-Українська

Všeobecná ochrana osobných údajov na webovej stránke

Celú webovú stránku spoločnosti Volvo Group môžete využívať bez toho, aby ste odhalili svoju identitu. Detaily informácií, ktoré štandardne získavame pri vašom pripojení na webové stránky, sú popísané nižšie. Ak sa zaregistrujete k odberu akýchkoľvek našich služieb alebo nás kontaktujete prostredníctvom formulárov, uvidíte detailné informácie o tom, ako sú vaše údaje vrámci registrácie spracovávané.

Identita a kontaktné údaje správcu údajov a osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov

Spoločnosť AB Volvo („VOLVO”) je ako správca osobných údajov zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov podľa príslušných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.

V prípade otázok o spracovávaní vašich osobných údajov kontaktujte, prosím, zástupcu pre ochranu súkromia spoločnosti VOLVO Group e-mailom na adrese gpo [dot] office [at] volvo [dot] com, poštou alebo telefonicky:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

Aké kategórie osobných údajov bude spoločnosť VOLVO spracovávať, na aké účely a na základe akého právneho základu?

Pri prístupe na akúkoľvek webovú stránku spoločnosti VOLVO je váš internetový prehliadač technicky nakonfigurovaný tak, aby automaticky prenášal nasledujúce údaje („log data”) na náš webový server, ktoré následne zaznamenávame v protokolových súboroch:

  • Dátum prístupu,
  • Čas prístupu,
  • URL príslušnej webovej stránky,
  • Prevzatý súbor,
  • Prenesený objem údajov,
  • Typ a verzia prehliadača,
  • Operačný systém,
  • Adresa IP,
  • Názov domény poskytovateľa vášho internetového pripojenia.

Jedná sa výhradne o také informácie, na základe ktorých vás nie je možné identifikovať. Tieto informácie sú potrebné na technické účely s cieľom správneho dodávania obsahu, ktorý chcete zobraziť, a ich zber je neoddeliteľnou súčasťou používania webových stránok. Údaje denníka sa analyzujú výhradne na štatistické účely s cieľom vylepšenia našej webovej stránky a jej základnej funkčnosti. Spoločnosť Volvo bude spracovávať vaše osobné údaje v legitímnom záujme založenom na právnom základe. Medzi legitímne záujmy spoločnosti VOLVO patrí záujem spravovať svoju webovú stránku podľa férových obchodných postupov a zachovať dostupnosť a funkčnosť webových stránok. 

Súbory cookie
Súbory cookie a tracking pixel používame na získavanie údajov o vašom používaní webovej stránky s cieľom prispôsobiť ju potrebám jej používateľov. Získavanie týchto údajov o používaní a vytváranie profilov používania prebieha anonymne pomocou identifikátora súboru cookie. Tieto profily používania vytvárame a ukladáme výhradne v anonymnej podobe a nespájame ich s vašim menom ani inými informáciami o vašej osobe (napr. e-mailovou adresou), ktoré by mohli odhaliť vašu identitu.

Súbory cookie nie je možné použiť na spustenie programov ani na zaslanie vírusov do vášho počítača. Vďaka informáciám, ktoré sa nachádzajú v súboroch cookie, môžeme zjednodušiť navigáciu a napomôcť správnemu zobrazeniu našich webových stránok.

Každá webová stránka má vlastné vyhlásenie o súboroch cookie, kde vy ako užívateľ môžete vidieť presné používanie súborov cookie pre danú konkrétnu stránku. 

Preposielanie údajov tretím stranám

Ak je to potrebné z dôvodu spracovania osobných údajov alebo ak to vyžaduje zákon, môže spoločnosť VOLVO zdieľať vaše osobné údaje s inou spoločnosťou Volvo Group, vrátane spoločností mimo Európskej únie alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ/EHP). Ak je to potrebné z dôvodu spracovania osobných údajov, môže spoločnosť VOLVO zdieľať vaše osobné údaje aj so spoločnosťami a dodávateľmi tretích strán, vrátane spoločností a dodávateľov mimo EÚ/EHP.

Pri poskytovaní webových stránok spoločnosti Volvo Group spolupracujeme s množstvom rozličných poskytovateľov služieb. Spoločnosť VOLVO zabezpečí používanie náležitého zabezpečenia, ktoré poskytuje primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov podľa požiadaviek platného zákona o ochrane osobných údajov. .

Prepojenia na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na iné webové stránky. Nemáme žiadny vplyv na dodržiavanie alebo nedodržiavanie ustanovení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi týchto webových stránok.

Ako dlho bude spoločnosť VOLVO uchovávať vaše osobné údaje? 

Spoločnosť VOLVO bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli osobné údaje zhromaždené. 

Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Od spoločnosti VOLVO máte právo vyžadovať informácie o spracovaní osobných informácií, ktoré spoločnosť VOLVO spracováva, a právo prístupu k týmto osobným údajom. Máte taktiež právo požadovať nápravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, a požadovať vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov, pod čím sa rozumie požiadavka, aby spoločnosť VOLVO za určitých okolností obmedzila spracovanie vašich osobných údajov.

Máte tiež právo namietať proti spracovávaniu na základe legitímneho záujmu alebo spracovávaniu na marketingové účely. Taktiež máte právo na prenositeľnosť údajov (prenos vašich osobných údajov inému správcovi údajov), ak je spracovávanie vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO založené na súhlase alebo zmluvnom záväzku a je automatizované. 

Máte tiež právo podať na orgán dohľadu sťažnosť týkajúcu sa spracovávania vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO.